Rewitalizacja

w liczbach.

%

8 294 822,09 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu.

6 635 857,67 PLN
Środki Europejskie w kwocie.

LIDER PROJEKTU

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
Ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
Tel. 041 361 24 010
Fax +48 41 361 83 81
e-mail wdk@wdk-kielce.pl
Dyrektor Jarosław Machnicki tel. 041 365 51 01
Z-ca Dyrektora Alojzy Sobura tel. 041 365 51 07
Kierownik Działu Administracji Marek Urbański tel. 041 365 51 06

PARTNER PROJEKTU

Muzeum Narodowe w Kielcach
Pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce
Tel. (41) 344-67-64; 344-25-59
Fax +48 41 344 82 61
e-mail poczta@mnki.pl
Dyrektor dr hab. Robert Kotowski tel. 41 344 67 64
Pełnomocnik ds. jakości Agnieszka Masny tel. 41 344 60 96 wew. 260

PARTNER PROJEKTU

Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy
Ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica
Tel/fax 41 311 46 80
e-mail szkolamedyczna@o2.pl
Dyrektor Renata Antos tel. 41 311 46 80

PARTNER PROJEKTU
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków
Tel. 41 372 18 17 Fax +48 41 374 11 62
e-mail worehab@neostrada.pl
Dyrektor Jerzy Chojnacki
Paweł Kusztal