Rewitalizacja

w liczbach.

%

8 294 822,09 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu.

6 635 857,67 PLN
Środki Europejskie w kwocie.

ZADANIA PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w czterech budynkach użyteczności publicznej. Łączna powierzchnia budynków objętych termomodernizacją to 13 872,73 m². Na czas realizacji projektu zostanie  także wybrany Nadzór Inwestorski w celu prawidłowego zarządzania projektem. W celu poprawy wydajności energetycznej zostaną zmodernizowane cztery źródła ciepła. Pozostałe prace termo modernizacyjne, zostały ujęte w studium wykonalności w kosztorysach inwestorskich.

Termomodernizacja obiektów obejmowała:

 LIDER-WDK -wymianę okien i drzwi zewnętrznych; termomodernizację stropodachu, fundamentów budynku; wymianę instalacji co, dostawę i zamontowanie w dwóch salach centrali dachowej z odzyskiem ciepła. Partner-MNKI Wymianę tynków zewnętrznych na termoizolacyjne cieple, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie stropu, wymianę okien, – kotłownia: wymianę kotłów i prace budowlane, instalacja gazową, elektryczna i termostaty instalacji CO. Partner-Szkoła: Termomodernizacja budynku szkoły i internatu – zerwanie starych tynków zewnętrznych, ocieplenie  budynków styropianem grubości 10 -15 cm tynki zewnętrzne akrylowe, docieplenie ścian piwnicy w (internat); wymianę instalacji C.O.

Partner: ŚCR: Termomodernizacja – ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę C.O. wymianę instalacji c.w.u., wymianę instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę  jednostek grzewczych (kotłów) na paliwo gazowe i olejowe.