Alt text for the image

LIDER PROJEKTU

Wojewódzki Dom Kultury

im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach

przed-termorewitalizacja

 

LIDER PROJEKTU

Wojewódzki Dom Kultury

im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach

w-trakcie-termomodrnizacji

 

LIDER PROJEKTU

Wojewódzki Dom Kultury

im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach

po-termomodernizacji

Dla Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

%


 Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 

 8 294 822,09 PLN

 Środki Europejskie w kwocie:

  6 635 857,67 PLN

Alt text for the image

 PARTNER PROJEKTU

Muzeum Narodowe w Kielcach

przed-termorewitalizacja

 PARTNER PROJEKTU

Muzeum Narodowe w Kielcach

w-trakcie-termomodrnizacji

 PARTNER PROJEKTU

Muzeum Narodowe w Kielcach

po-termomodernizacji

 PARTNER PROJEKTU

Policealna Szkoła Medyczna

im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy

przed-termorewitalizacja

 PARTNER PROJEKTU

Policealna Szkoła Medyczna

im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy

w-trakcie-termomodrnizacji

 PARTNER PROJEKTU

Policealna Szkoła Medyczna

im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy

po-termomodernizacji

 PARTNER PROJEKTU

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji

w Czarnieckiej Górze

przed-termorewitalizacja

 

 PARTNER PROJEKTU

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji

w Czarnieckiej Górze

w-trakcie-termomodrnizacji

 PARTNER PROJEKTU

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji

w Czarnieckiej Górze

po-termomodernizacji