Rewitalizacja

w liczbach.

%

8 294 822,09 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu.

6 635 857,67 PLN
Środki Europejskie w kwocie.

NAZWA PROJEKTU

Projekt pn. „ Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy”

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi  4  „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach działania 4.2 – „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.