Beneficjent:

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego

ul. Ściegiennego 2

25-033 Kielce

 

Kontakt

Beneficjent – Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce

tel.: 41 361 24 010

fax: +48 41 361 83 81

e-mail: wdk@wdk-kielce.pl

Dyrektor Jarosław Machnicki tel.: 41 365 51 01

Kierownik Działu Administracji Marek Urbański tel.: 41 365 51 06