Beneficjent:

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego

ul. Ściegiennego 2

25-033 Kielce

Zadania projektu:

Zadaniem projektu jest doposażenie w nowoczesny sprzęt określonych działów Wojewódzkiego Domu Kultury który będzie je wspomagał w programowych działaniach kulturalnych.

Uzasadnienie wyboru technologii i sprzętu dla działalności Działu Promocji i Organizacji Imprez WDK

Zakupiony sprzęt jest niezbędny do nowoczesnych realizacji przedsięwzięć kulturalnych. Wojewódzki Dom Kultury realizuje wiele spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych. W chwili obecnej posiadamy projektory starego typu, co utrudnia realizację zadań. Wymaga minimum dwóch pracowników do każdego projektora osobno.

Zakupiony sprzęt pozwoli na obsługę imprezy przez jedną osobę, w jakości na miarę XXI wieku.

Projektory NEC UM301X są ultrakrótkoogniskowe co pozwala na wyświetlanie obrazów z niewielkiej odległości (nawet 30 cm) od ekranu w jakość obrazu HD.

Mikser wizyjny pozwala na obsługę dwóch projektorów przez jedną osobę z jednego komputera. Właściwości takiego miksera pozwalają na łagodne zmiany wyświetlanych obrazów ruchomych i nieruchomych. Największą zaletą miksera jest możliwość podłączenia kamery i wyświetlania jej obrazu.

Uzasadnienie wyboru technologii i sprzętu do doposażenie działalności Działu Edukacji Filmowej i Działalności Kinowej WDK

Zakup telefonu iPhone 7 (zaproponowane komponenty zestawu Apple: mikrofon cyfrowy Apogee, cyfrowy mikrofon Shure, stabilizator OSMO, statyw do aparatu, lampa LED, trójnóg Manfrotto – stanowią zamkniętą architekturę, kompatybilną tylko i wyłącznie z pozostałymi urządzeniami i oprogramowaniem tego producenta) i przyjęcie takiej technologii pozwoli na poszerzenie i intensyfikację oferty kulturalnej placówki poprzez umożliwienie realizacji materiałów video, zapowiadających i dokumentujących wydarzenia kulturalne, realizowane przez WDK, w tym DEFiDK w technice „MOJO” – Mobile Journalism (pod poniższym linkiem można obejrzeć zrealizowane dotychczas filmy na potrzeby DEFiDK): Facebook Kina Fenomen.

Dotychczas wszystkie realizacje video były wykonane na prywatnym sprzęcie pracownika działu. Bez potrzeby angażowania dodatkowych osób do realizacji materiałów video (oświetleniowiec, dźwiękowiec, montażysta obrazu), jedna osoba, dysponując w/w sprzętem będzie mogła realizować/rejestrować relacje, filmy, wypowiedzi, zapowiedzi, krótkie reportaże i inne formy dziennikarskie.

Po samodzielnym montażu obrazu i dźwięku – prezentacja, poprzez wszelkie możliwe kanały dystrybucyjne (głównie Internet – portale społecznościowe, strony www i inne) będzie możliwa w bardzo krótkim czasie, co znacznie podniesie atrakcyjność oferty kulturalnej WDK i pozwoli na uniezależnienie się od możliwości telewizji stacjonarnej, stacji radiowych i prasy drukowanej.

Uzasadnienie wyboru technologii i sprzętu do doposażenia studia nagrań dźwięku i strefy muzycznej:

System konsolety fonicznej składający się ze sterownika oraz mix racka otwiera nowe możliwości w produkcji nagrań dźwiękowych zarówno w studio nagraniowym jak i na scenie. Jest to bardzo nowoczesne i zaawansowane technologicznie rozwiązanie, oferujące najwyższą jakość dźwięku oraz niespotykaną w tej klasie mobilność umożliwia rejestrację dźwięku jakości studyjnej, z wykorzystaniem wielokanałowej, cyfrowej transmisji dźwięku w systemach takich jak DANTE, MADI, AES67, Waves system konsolety fonicznej posiada zaimplementowany system przetwarzający sygnały audio, bez konieczności wykorzystania dodatkowych urządzeń (takich jak komputery czy zewnętrzne efekty) w pełni kompatybilne z większością istniejących programów do produkcji dźwiękowej na rynku (takimi jak Cubase, Logic, Pro Tools, etc.) studio oparte o system konsolety fonicznej jest w pełni mobilne; do rejestracji dźwięku wystarczy sam mix rack i komputer kompatybilność z renomowanym systemem efektów studyjnych Waves urządzenie może pracować jako konsoleta mikserska na żywo, dokonując jednocześnie wielkokanałowej rejestracji nagłaśnianego koncertu możliwość rozbudowy systemu z wykorzystaniem mikserów odsłuchu personalnego dla artystów oraz sieci audio do 800 wejść i wyjść.

Rejestrator wielościeżkowy przeznaczony do nagrań zespołów, grup, solistów oraz lektorów poza studiem na potrzeby realizacji i archiwizacji eventów organizowanych przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ww. sprzęt zapewni wysoką jakość dźwięku, umożliwiając późniejszą ingerencję w poszczególne ścieżki nagrania. Karta pamięci jest niezbędna do rejestracji i przechowywania nagrań.

Uzasadnienie wyboru sprzętu do Portalu Informacji Kulturalnej

Wymieniony sprzęt jest nieodzowny do prawidłowej realizacji audycji programowych realizowanych przez Portal PIK.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności Platformy Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego, w skład której wchodzą Portal Informacji Kulturalnej – PIK(redakcja), studio telewizyjne, studio radiowe, dział wydawniczy, w zakresie prowadzonej edukacji kulturalnej, animacji kultury oraz szeroko rozumianej promocji, upowszechniania kultury i sztuki województwa świętokrzyskiego.

Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla działu Platformy Informacji Kulturalnej z racji jego braku, zużycia i wyeksploatowania jest niezbędny do dalszej realizacji zadań statutowych Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach oraz do podniesienia sprawności i efektywności funkcjonowania naszego zaplecza materiałowo- technicznego, a tym samym do dalszego rozwoju potencjału edukacyjno-animacyjnego w zakresie edukacji i animacji kultury, w szczególności w zakresie:

 • prowadzenia zintegrowanego systemu e-informacji kulturalnej województwa świętokrzyskiego,
 • uzupełniania i aktualizowania strony internetowej PIK pik.kielce.pl
  bieżące informacje z działalności kulturalnej województwa,
 • przygotowywania ścieżek edukacji kulturalnej, kursów i warsztatów i szkoleń z zakresu kultury i sztuki w module nauki elektronicznej e-learning,
 • redagowania treści Platformy, organizowania kształtu i zasobów portalowych, nagrywania i obróbki dźwiękowej materiałów reporterskich przeznaczonych do emisji na stronie portalu,
 • przygotowywania i emisji codziennych informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych województwa świętokrzyskiego,
 • realizowania transmisji/relacji na żywo (online) z wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
 • prezentowania materiałów filmowych w tym: audycji, wywiadów, relacji z imprez, koncertów i festiwali, konferencji, spotkań oraz innych wydarzeń kulturalnych województwa świętokrzyskiego,
 • przygotowania autorskich filmów, reportaży oraz programów informacyjnych promujących działalność kulturalną i artystyczną z terenu województwa świętokrzyskiego,
 • opracowywania reportaży oraz programów kulturalno-informacyjnych i ich upowszechniania z zakresu ochrony kultury ludowej i dziedzictwa kulturowego,
 • promowania liderów kultury regionu świętokrzyskiego,
 • stałej współpracy z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi w celu aktualizacji bieżących informacji kulturalnych na stronie Portalu Informacji Kulturalnej (PIK),
 • promowania ośrodków kulturalnych, instytucji artystycznych, muzeów, teatrów, bibliotek oraz innych miejsc ważnych dla regionu świętokrzyskiego,
 • przygotowywania i aktualizowania informacji w portalu dla niewidomych w ramach współpracy z Wrotami Świętokrzyskimi.

Uzasadnienie wyboru technologii i sprzętu do doposażenia oświetlenia scenicznego:

Urządzenia wymienione w w/w zestawieniu są niezbędnym uzupełnieniem oświetlenia estradowego. Wielokrotnie pojawiają się w riderach zespołów oraz wymaganiach technicznych spektakli, jako zupełne minimum. MQ80 + CASE to optymalny sterownik DMX służący do obsługi głów ruchomych takich jak Martin MH1 Profile oraz oświetlenia ledowego wymienionego w zestawieniu. Spliter DTS CH6 jest niezbędny do poprawnej instalacji oraz obsługi wymienionego sprzętu.

Uzasadnienie wyboru sprzętu do Działu Administracji:

Dodatkowa jedna jednostka komputerowa jest nieodzowna do wykonywania zadań Działu ADM

Uzasadnienie wyboru i sprzętu serwerowni WDK

Obecna sieć opiera się na starym sprzęcie. Wymiana elementów serwerowni na nowoczesne zdecydowanie poprawi możliwości pracy w sieci.

Uzasadnienie wykonania sieci WIFI

Otwarta, bezprzewodowa sieć to dziś norma. Kawiarnia, biblioteka, uczelnia, szkoła, przestrzeń publiczna w mieście. Coraz więcej instytucji udostępnia otwarte sieci, coraz więcej osób z nich korzysta. Wykonana inwestycja stworzy możliwość dostępu dla pracowników instytucji kultury z województwa świętokrzyskiego, uczestników organizowanych spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń oraz innych działań z wykorzystaniem zakupionego sprzęt i wyposażenia umożliwiającego bezpieczny kodowany dostęp do bezpłatnej sieci internetowej WDK. Dzięki wykonaniu tej inwestycji także uczestnicy imprez zewnętrznych organizowanych w okolicy budynku WDK – Giełda Kolekcjonerska, spotkania plenerowe itd. otrzymają możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do sieci internetowej