Beneficjent:

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego

ul. Ściegiennego 2

25-033 Kielce


Cele projektu:

Projekt obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie.