Strona głównaStruktura organizacyjnaDział Dziedzictwa Kulturowego

Dział Dziedzictwa Kulturowego

Kierownik działu
Patrycja Kalinowska

 • telefon_ico 41 365 51 36, 609 212 490
 • e-mail: pkalinowska@wdk-kielce.pl
 • ddk@wdk-kielce.pl

 

Jerzy Gumuła - główny instruktor ds. upowszechniania muzyki

 • telefon_ico 41 365 51 31, e-mail: ddk@wdk-kielce.pl

Hubert Guza - główny instruktor ds. upowszechniania teatru

 • telefon_ico 41 365 51 34, , e-mail: hguza@wdk-kielce.pl

Katarzyna Kowalewska-Szmit - główny instruktor ds. upowszechniania plastyki i edukacji kulturalnej

 • telefon_ico 41 365 51 36, , e-mail: ddk@wdk-kielce.pl

Michał Stachurski - główny instruktor ds. upowszechniania muzyki

Alicja Trukszyn - główny instruktor ds. propagowania dziedzictwa kulturowego

 • telefon_ico 41 365 51 31, , e-mail: ddk@wdk-kielce.pl

 

Zakres działania:

 • doskonalenie i dokształcanie zawodowe
 • pomoc metodyczno-repertuarowa amatorskiemu ruchowi artystycznemu
 • edukacja kulturowa (sztuka ludowa, regionalizm, ochrona przyrody)
 • organizacja imprez aktywizujących społeczny ruch kulturalny
 • pomoc samorządowym jednostkom kultury w zakresie konstruowania projektów kulturalnych

Dział Dziedzictwa Kulturowego odpowiada za upowszechnianie kultury. Jego głównym zadaniem jest promowanie kultury ojców poprzez organizację przedsięwzięć prezentujących szerszej rzeszy odbiorców dokonania świętokrzyskich artystów ludowych w dziedzinie tańca, muzyki, śpiewu, obrzędu i szeroko pojmowanej sztuki: malarstwa, rzeźby, ceramiki oraz papieroplastyki. Kultywowaniu tego dorobku służy również organizacja kursów, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez specjalistów, skierowanych do kierowników zespołów ludowych, nauczycieli, instruktorów ośrodków kultury. Oferta edukacyjna działu obejmuje także zajęcia plastyczne, teatralne i wokalne dla dzieci i młodzieży.

Dział współpracuje z pozostałymi ośrodkami kultury na terenie województwa, władzami powiatowymi, miejskimi i gminnymi oraz Kołami Gospodyń Wiejskich. Dodatkowe środki na organizację przedsięwzięć realizowanych przez Dział pozyskiwane są m.in. z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Kielce.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 891
Realizacja nbStudio