Strona głównaFundusz Wymiany Kulturalnej

Fundusz Wymiany Kulturalnej

logo_fwk_tance_last

 

Projekt „Tańce ludowe dawniej i dziś. Wymiana kulturalna i współpraca ekspertów w dziedzinie tańca i muzyki ludowej Polski i Norwegii” realizowany jest przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem projektu jest nawiązanie współpracy kulturalnej w zakresie promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wymiana kulturalna pomiędzy zespołami folklorystycznymi i ekspertami zajmującymi się tańcem i muzyką ludową Polski i Norwegii. Realizacja projektu przyczyni się do wzajemnego poznania kultury obu krajów i wykaże ich różnorodność kulturową. W ten sposób uczyć się będziemy tolerancji i poszanowania dla odmienności kulturowej Europy. Folklor taneczny i muzyczny jako pozajęzykowa forma ekspresji doskonale wpisuje się w ten cel. Przemijające na naszych oczach dawne tańce i muzyka wymagają szczególnej troski. Wspólnie zastanowimy się, jak najlepiej chronić i dokumentować folklor oraz wykorzystywać go w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.
Zapraszając do udziału tancerzy i muzyków, którzy pielęgnują tę sztukę chcemy ich dowartościować i pokazać, jak ważna jest ich aktywność twórcza. Projekt pozwoli nawiązać współpracę specjalistów z Polski i Norwegii zajmujących się folklorem oraz dobrą wymianę praktyk w tym obszarze.

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2010 odbyło się Seminarium Ekspertów z zakresu folkloru tanecznego Polski i Norwegii. Wzięli w nim udział przedstawiciele środowisk, których domeną działalności są tańce i muzyka ludowa. Gośćmi konferencji byli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytutu Polskiej Akademii Nauk, przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, CIOFF a także praktycy - instruktorzy domów kultury pracujących z zespołami folklorystycznymi.
Ze strony norweskiej udział wzięli przedstawiciele Norweskiej Rady ds. Tradycyjnej Muzyki i Tańca w Trondheim, działającej przy Uniwersytecie w Trondheim.
Spotkaniu ekspertów towarzyszyła prezentacja tradycyjnych tańców ludowych.

logotypy_FWK

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 8
Realizacja nbStudio