Strona głównaFundusz Wymiany KulturalnejWizyta grupy norweskich artystów w Busku Zdroju

Wizyta grupy norweskich artystów w Busku Zdroju

logo_fwk_tance_last

Wizyta grupy norweskich artystów w Busku Zdroju to kolejne działanie zrealizowane w ramach projektu „Tańce ludowe dawniej i dziś, wymiana kulturalna i współpraca ekspertów w dziedzinie tańca i muzyki ludowej Polski i Norwegii”.
Młodzi norwescy tancerze i muzycy wystąpili podczas XXXIV Buskich Spotkań z Folklorem. Organizowany w dniach 5-6 czerwca 2010 Festiwal zgromadził najlepszych świętokrzyskich wykonawców muzyki ludowej – solistów wokalistów, instrumentalistów, kapele, zespoły śpiewacze oraz zespoły pieśni i tańca. Poprzedzone eliminacjami rejonowymi w trzech miastach na terenie województwa, Buskie Spotkania z Folklorem pozwoliły zapoznać się z najwartościowszymi prezentacjami ludowych muzyków i tancerzy. Tegoroczną edycję wzbogacił udział norweskich wykonawców tradycyjnych tańców i muzyki ludowej.
Nasi zagraniczni goście spotkali się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony zgromadzonej licznie publiczności, jak i polskich wykonawców folkloru. Niedzielne spotkanie było okazją do nauki tańców ludowych obu krajów. W Sali Koncertowej sanatorium „Markoni” w Busku Zdroju odbyły się warsztaty tańca z udziałem norweskich artystów oraz polskich uczestników Festiwalu – kapel Zygmunta Jakubowskiego i  „Buskowianie” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Wiśliczanie”. Polskich i norweskich muzyków połączyła pasja, której wyraz dało wspólne muzykowanie oraz wykonanie tradycyjnych tańców ludowych obu krajów. Pomimo odrębnych języków, artyści odnaleźli porozumienie na płaszczyźnie muzycznej. Muzycy norwescy bez trudu podchwycili melodie wykonywane przez polskie zespoły. I odwrotnie – nasi soliści chętnie akompaniowali norweskiemu zespołowi.
Dzięki udziałowi naszych gości w Buskich Spotkaniach z Folklorem nawiązany został dialog pomiędzy środowiskami wykonawców tradycyjnych tańców w Polsce i Norwegii. Zagraniczni goście mięli okazję zapoznać się z kulturą ludową regionu świętokrzyskiego – bogactwem tradycyjnych strojów, ludowymi instrumentami, przyśpiewkami i tańcami. Rodzimi artyści podziwiali taneczne, wokalne i instrumentalne prezentacje norweskich artystów i podkreślali perfekcję wykonania młodych artystów.
Spotkanie to pozwoliło dostrzec podobieństwa i różnice nie tylko w artystycznych prezentacjach wykonawców, ale także w procesie upowszechniania i kultywowania dziedzictwa kulturowego w obu krajach. Spostrzeżenia te wykorzystane zostaną w kolejnych działaniach realizowanych w ramach projektu.
Gośćmi honorowymi oklaskującymi prezentacje norweskich gości byli: Poseł Andrzej Pałys oraz Marszałek Adam Jarubas.
Projekt „Tańce ludowe dawniej i dziś, wymiana kulturalna i współpraca ekspertów w dziedzinie tańca i muzyki ludowej Polski i Norwegii” realizowany jest przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 360
Realizacja nbStudio