Strona głównaFundusz Wymiany KulturalnejSEMINARIUM EKSPERTÓW

SEMINARIUM EKSPERTÓW

SEMINARIUM EKSPERTÓW to wydarzenie inaugurujące projekt „Tańce ludowe dawniej i dziś, wymiana kulturalna oraz współpraca ekspertów w dziedzinie tańca i muzyki ludowej Polski i Norwegii”. Konferencja miała miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w dniu 1 VI 2010. Zorganizowana została we współpracy z Norweską Radą ds. Tradycyjnej Muzyki i Tańca w Trondheim – partnerem polsko-norweskiego projektu realizowanego przez WDK od kwietnia 2010 do końca marca 2011.

Celem Seminarium Ekspertów było określenie płaszczyzny prac badawczych nad folklorem tanecznym i muzycznym prowadzonych w ramach rozpoczętego właśnie projektu.

W konferencji udział wzięli polscy znawcy folkloru, zarówno teoretycy jak i praktycy – naukowcy, wykładowcy uczelni wyższych, instruktorzy ośrodków kultury, tancerze. Referaty przygotowali: prof. dr hab. Ludwik Bielawski oraz dr Grażyna Dąbrowska – Polska Akademia Nauk, dr Tomasz Nowak - Uniwersytet Warszawski, dr Bożena Lewandowska - Uniwersytet Jagielloński, Jacek Jackowski - Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Dorota Ząbkowska - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Wojciechowski – Polska Sekcja CIOFF, Janusz Prusinowski - Dom Tańca, Aleksandra Bogucka - Kraków, Mirosław Nalaskowski - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach, Benedykt Kafel - Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, Nowy Sącz.
Udział w konferencji wzięli także przedstawiciele Partnera projektu – Norweskiej Rady ds. Tradycyjnej Muzyki i Tańca działającej przy Uniwersytecie w Trondheim: prof. Egil Bakka – Przewodniczący Rady oraz norwescy choreolodzy: Maj Vester Larsen, Ivar Mogstad, Siri Mæland, Sjur Viken, Johan Einar Bjerkem, Torill Jørgensen, Sigurd Johan Heine.

Seminarium poświęcone było stawianiu diagnozy tempa zmian kulturowych i opisowi współczesnego stanu tańców ludowych w Polsce i Norwegii.
W programie konferencji znalazły się referaty z zakresu etnomuzykologii, etnochoreografii oraz współczesnego wykorzystania tańców i muzyki ludowej. Celem prezentacji było pokazanie dziedzictwa folkloru oraz jego współczesne życie - jak jest chroniony, dokumentowany, promowany i wykorzystywany we współczesnej edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Podczas konferencji zaprezentowano najciekawsze zjawiska w tym obszarze, występujące w Polsce. Warstwę słowną zilustrowały materiały filmowe.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w dyskusji na temat zmian dokonujących się w kulturze polskiej i norweskiej. Rozmowy te pozwoliły naszkicować obraz sytuacji współczesnego folkloru w działalności instytucji kultury, szkolnictwie i edukacji artystycznej. Wnioski zaczerpnięte z doświadczeń Partnera – Norweskiej Rady ds. Tradycyjnej Muzyki i Tańca w Trondheim – pozwoliły opracować strategię, która realizowana będzie w ramach projektu „Tańce ludowe dawniej i dziś”. Już latam rozpoczynają się prace badawcze na terenie Polski i Norwegii.
Seminarium zakończyły warsztaty tańca poprowadzone przez tancerzy i muzyków, członków grupy „Dom Tańca” Janusza Prusinowskiego oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kielce”.

Konferencję zaszczycił obecnością Lech Janiszewski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, co potwierdziło zainteresowanie władz samorządowych problemami dotyczącymi ochrony i kultywowania polskiego dziedzictwa kulturowego.

Projekt ten realizowany jest przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 295
Realizacja nbStudio