Strona głównaBardzo Młoda Kultura 2019-2021 2019

2019

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Więcej informacji: O programie.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach był już operatorem Bardzo Młodej Kultury w l. 2016-2018. Realizował wtedy projekt o nazwie Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej.

Więcej o Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej można przeczytać tutaj: www.saek.pl

Decyzją Narodowego Centrum Kultury w Warszawie został nim ponownie na l. 2019-2021.

Obecnie projekt nosi nazwę Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Świętokrzyskie.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 130
Realizacja nbStudio