Strona głównaSzkolenia

Szkolenia

Jednym z podstawowych zadań statutowych Wojewódzkiego Domu Kultury jest systematyczne wzbogacanie metod doskonalenia i dokształcania zawodowego kadry kierowniczej
i instruktorskiej w instytucjach kultury, placówkach upowszechniania kultury, towarzystwach oraz stowarzyszeniach kulturalnych i oświatowych działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Dokształcanie i doskonalenie prowadzone przez działy WDK skierowane są zarówno do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze kultury, jak również do wszystkich tych, którzy w przyszłości planują zostać instruktorami amatorskiego ruchu artystycznego.

Prowadzimy działalność edukacyjną na rzecz instytucji upowszechniania kultury i amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie:

 • organizacji szkoleń, kursów i warsztatów dla działaczy społecznego ruchu kulturalnego, nauczycieli i instruktorów ruchu amatorskiego z rożnych dziedzin związanych z kulturą i sztuką,
 • organizacji form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla pracowników z gminnych, miejsko-gminnych i miejskich instytucji kultury,
 • organizacji kursów kwalifikacyjnych i podstawowych z zakresu rożnych dziedzin kultury i sztuki,
 • organizacji rożnego rodzaju form edukacji kulturalnej i artystycznej.

Z ww. form edukacji organizowanych przez WDK rocznie korzysta około 1500 osób, uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach i warsztatach.

Stwarzamy możliwość podnoszenia kompetencji oraz przygotowania specjalistów tak, aby nowocześnie zarządzane placówki stały się centrami lokalnej aktywności twórczej, otwartymi na potrzeby coraz bardziej wymagających odbiorców.
    
Oferta szkoleniowa przygotowana przez WDK adresowana jest przede wszystkim do dyrektorów i pracowników instytucji kultury oraz do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji
i organizacji kulturalnych.

Głównym celem szkoleń organizowanych przez nasze działy jest przekazywanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianego zarządzania w instytucjach kultury, m.in. w obszarach: 

 • zarządzania zasobami ludzkimi i dziedzin pokrewnych Human Resources,
 • organizacji i kadr,
 • podstaw prawnych działalności instytucji kulturalnej,
 • ekonomii kultury (rachunkowości i finansów),
 • marketingu, promocji i public relations,
 • negocjacji i sponsoringu,
 • opracowania i wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym krajowych i unijnych.

Podnoszenie kwalifikacji kadr kultury wpływa na wzrost kompetencji pracowników oraz konkurencyjności placówek, efektywności i jakości w zakresie działalności samych instytucji,
i jest skutecznym narzędziem, dzięki któremu organizacja może polepszać wyniki i osiągać sukcesy za pośrednictwem zatrudnionych w niej osób.

Wykładowcami na naszych szkoleniach są: specjaliści z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, trenerzy Narodowego Centrum Kultury, pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby specjalizujące się w zarządzaniu w jednostkach kultury.


Kontakt:

Nr tel.: 41 36 55 101

Nr faksu: 41 36 18 381


Numer ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych:
2.26/00099/2005

 

wzorek_odstep

Kurs rozwoju osobistego dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych - 05-07.04.2017

Więcej informacji o kursie: Kurs rozwoju osobistego dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych

wzorek_odstep

Podstawowy Kurs Choreograficzny - 5.11.2016 - 5.3.2017

Więcej informacji o kursie: Podstawowy Kurs Choreograficzny

wzorek_odstep

Narodowe Centrum Kultury i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zapraszają na bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje pracowników sektora kultury 

Więcej informacji: Bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje pracowników sektora kultury

wzorek_odstep

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 29
Realizacja nbStudio