Strona głównaKalendarz imprez WDK

Ogłoszenie wyników XI Świętokrzyskiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej i Świętokrzyskiego Konkursu Sztuki Ludowej

2019/11/29

Organizator: DDK WDK

Miejsce: Sala Gabinetowa WDK

Godz.: 17.00

Wstęp wolny

Więcej informacji: Dział Dziedzictwa Kulturowego WDK, nry tel.: 41 36 55 134 / 136

sierpień 2020
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 45
Realizacja nbStudio