Strona głównaAktualności

6 stycznia odbędzie się Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych Ciekoty 2020. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń

2019/11/21

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach i Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach serdecznie zapraszają grupy kolędnicze z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, który odbędzie się 6 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach. Zgłoszenia można nadsyłać do 27 grudnia 2019 r. na adres WDK.

Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych odbywa się w dwóch kategoriach. Pierwsza to autentyczne formy kolędowania, takie jak herody, chodzenie z gwiazdą, szopką, turoniem, które odzwierciedlają tradycje kolędowe regionu. Druga kategoria to stylizowane grupy kolędnicze, których prezentacje wychodzą poza tradycyjne formy kolędowania. 

W konwencji przeglądu nie mieszczą się jasełka oraz widowiska bożonarodzeniowe stanowiące formę inscenizacji teatralnej. Członkowie zespołów powinni występować we właściwym dla danego widowiska stroju kolędniczym oraz posiadać stosowne rekwizyty z odpowiednich materiałów. Instrumenty towarzyszące śpiewom powinny być zgodne z tradycją. Szczególnie pożądane jest przypomnienie starych kantyczek i pastorałek.

Czas prezentacji konkursowej nie może przekraczać 20 minut.

Oceny prezentacji dokona Komisja Artystyczna powołana przez organizatorów. Najlepsze grupy kolędnicze zostaną uhonorowane nagrodami oraz dyplomami. Laureaci przeglądu będą reprezentować województwo świętokrzyskie w Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Pastuszkowym Kolędowaniu w Podegrodziu.  

Regulamin, s. 1

Regulamin, s. 2

Karta zgłoszenia

Wypełnione karty zgłoszenia należy przesyłać do 27 grudnia 2019 r. na adres: 

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego

Dział Dziedzictwa Kulturowego

ul. Ściegiennego 2

25–033 Kielce

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z organizatorem – Działem Dziedzictwa Kulturowego WDK, nry tel.: 41 36 55 134 / 136.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 2
Realizacja nbStudio