Strona głównaAktualności

EDUKACJA KULTUROWA MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM, CZYLI MIĘDZY ANIMACJĄ KULTURALNĄ A SPOŁECZNĄ - warsztaty dla animatorów kultury

2019/10/21

24 października 2019 r. w godz. 14.00-20.00 w Sali Gabinetowej WDK odbędą się warsztaty dla animatorów kultury zorganizowane w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Świętokrzyskie. Poprowadzi je Jacek Gralczyk, doskonale znany wszystkim uczestnikom programu BMK.

Warsztaty "Edukacja kulturowa między młotem a kowadłem, czyli między animacją kulturalną a społeczną" to zaproszenie do wspólnej analizy różnic i podobieństw obu typów animacji. To także próba odpowiedzi na pytanie o powiązania edukacji kulturowej z pojęciem kultury jako wartości autotelicznej i utylitarnej. Prowadzący wraz z uczestnikami dokona przeglądu podejść obu nurtów animacji mogących wspierać edukację kulturową oraz szans na jej włączenie do programów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

Warsztaty poprowadzi Jacek Gralczyk – animator, edukator, inspirator wielu wartościowych inicjatyw umiejscowionych w różnych stronach Polski. Z wykształcenia pedagog. Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Przez kilkanaście lat dyrektor domu kultury. Od kilkunastu lat związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – członek Rady Programowej. Obecnie edukator i ekspert. Między innymi: wykładowca Collegium Civitas i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej. Jeden z założycieli Zrzeszenia Animatorów Kultury "Forum Kraków" – członek Zarządu.

Nabór na warsztaty jest już zamknięty – jest już komplet uczestników.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem BMK 2019-2021. Świętokrzyskie – Karoliną Opałko, nr tel.: 41 36 55 133.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 36
Realizacja nbStudio