Strona głównaAktualności

Kwesta 2019 - zostań wolontariuszem w zbiórce publicznej na cmentarzach kieleckich. Kielce - pamięć - miasto żywych - miastu zmarłych w latach 1993-2019. Pomagajmy w ratowaniu zabytków cmentarnych (2019)

2019/09/20

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego organizuje po raz 27 coroczną kwestę w dn. 1, 2, 3 listopada (w piątek, sobotę, niedzielę) 2019 na kieleckich nekropoliach. Środki uzyskane z kwesty zostaną przeznaczone, jak co roku, na konserwację cennych, zabytkowych pomników i rzeźb cmentarnych.

Na prowadzenie kwesty stowarzyszenie uzyskało zgodę MSWiA.

Przed nami tegoroczna, trzydniowa kwesta, dlatego też wciąż potrzeba nam osób dorosłych i młodzieży, którzy staną na 1.5 godziny w ponad 20 punktach kieleckich cmentarzy:

Stary, Nowy, partyzancki, wojskowy i prawosławny, Piaski, Białogon, Cedzyna.

Do kwestowania z jedną skrzynką potrzeba na jeden dzień 12 osób, do 30 skrzynek ponad 300 osób.

W bieżącym roku chcielibyśmy pozyskać do trzydniowego kwestowania w ustalonych miejscach z tą samą skrzynką znane sobie osoby – grupy: ze szkół, instytucji kultury, samorządów, urzędów, organizacji społecznych. Dotychczas w takiej formie pomagają nam uczniowie z kieleckich szkół.

Osoby chętne do kwestowania w tym roku, w godz. 9.00–10.30, 10.30–12.00, 12.00–13.30, 13.30–15.00, 15.00–16.30 oraz 16.30–18.00 (tylko osoby pełnoletnie oraz młodzież szkolną z opiekunami) – prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z:

  • Tomaszem Kalecińskim – sekretarzem SODN, nr tel.: 690 042 973, e-mail: tkalecinski@wp.pl
  • Stanisławem Szrekiem – prezesem SODN, nry tel.: 41 34 620 67, 500 49 29 40
  • Andrzejem Kuberą – wiceprezes SODN, nr tel.: 602 699 784
  • Dariuszem Kaliną, nr tel.: 668 515 453
  • Andrzej Wiatkowskim, nr tel.: 790 434 285

Sztab organizacyjny tegorocznej kwesty, jak co roku, mieści się w I LO im. St. Żeromskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej SODN: www.sodnkielce.pl, www.cmentarzstary.pl

Apelujemy o pomoc w kwestowaniu i w datkach do puszek.

Jednocześnie SODN apeluje do kielczan chętnych podjęcia się pracy społecznej o pomoc w prowadzeniu i działalności Stowarzyszenia w 4 komisjach tematycznych.

_______

Coroczną kwestę przygotowują społecznie członkowie Stowarzyszenia, razem z setkami kwestujących, którzy zbierają datki do przygotowanych puszek. W ostatnich latach w kwestach uczestniczyło ok. 250 dorosłych osób i ponad 600 uczniów z kieleckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To bardzo cenna i niezbędna pomoc umożliwiająca przeprowadzenie zbiórek środków na konserwację zabytkowych pomników.

Na przestrzeni 27 lat kwestowało ok. 8,5 tys. osób, skrupulatnie osoby te zobowiązywała do wpisywania się do księgi pamiątkowej śp. pani Urszula Kępkowska. Rejestracja ta jest nadal kontynuowana. W bieżącym roku osoby, które wielokrotnie pomagały jako wolontariusze w kwestowaniu, zostaną wyróżnione pamiątkowymi dyplomami.

_______

Dzięki hojności kielczan kwesty przeprowadzone w ostatnich latach przyniosły duże kwoty: w 2008 roku ponad 49 tysięcy zł, w 2009 – ponad 54 tys., w 2010 – ponad 75 tys.,

w 2011 – ponad 76 tysięcy złotych, w 2012 – ponad 66 tys., w 2013 – 69 tys., a w 2014 – 66 tys., w 2015 r.- 67 tys., w 2016 r. – ponad 54 tys. zł, w 2017 r. – ponad 52 tys., w 2018 r. – ponad 70 tys. złotych.

Wsparcie od lat tych zbiórek podobnymi kwotami przez władze miasta Kielce, przez WKZ i Urząd Marszałkowski pozwoliło na wykonanie w ostatnich latach pełnej konserwacji ponad 190 obiektów.

W 2009 było to 12 pomników, m.in. grobowca rodziny Porębskich z żeliwnymi tablicami, kamiennego grobowca rodziny Zeitheimów, grobowca rodziny Huetów z rzeźbą Chrystusa, grobu płk. Trzcińskiego, czy pomnika ojca Kolumbina Tomaszewskiego.

W 2010 roku konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne rodziny Pączkowskich i Tybakowskich, kamienną rzeźbę Czaplickiego, kamienną rzeźbę Matki Boskiej na grobie rodziny Krzyszkiewiczów, grób z rzeźbą Radziejowskiego, czy pomnik Józefa Wokulskiego.

W 2011 konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne nagrobki: Śliwińskiego, Rylskiego, Czarneckiego, kamienne nagrobki Solskiej, Bogackiego i Weberów.

W 2012 roku prace konserwatorskie dotyczyły ponad 25 obiektów, w tym żeliwnych nagrobków Stróżeckiego, Siekluckiego, Gołębiewskiej, Mładieniec, a także kamiennych Siedleckiej i Krenn.

W 2013 roku – roku 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego poddano konserwacji 5 grobów powstańców (Kolanowskiego, Sieradzkiej, ks. Michalskiego, Szelągowskiego, Skarżyńskiego (na cm. Starym, Nowym i prawosławnym), 2 nagrobki żeliwne na cmentarzu w Białogonie (Wojasa, Mojaka), a także 9 nagrobków, z których upadły krzyże, kurhan – prawdopodobny grób polskich żołnierzy Napoleona z 1809 roku oraz 2 groby rodziców prezydenta Artwińskiego – w sumie 30 pomników.

W 2014 roku konserwacji poddano 23 obiekty, w tym 4 szt. upadłych krzyży, 7 szt. zniszczonych klap grobowców, uzupełniono także zniszczone ogrodzenia żeliwne w grobowcach Laskowskiego, Kirchner, Plewińskiej, naprawiono żeliwną piramidę na cmentarzu prawosławnym (grobowiec Kondaków) i inne.

W 2015 roku konserwacji poddano 15 obiektów, w tym żeliwny pomnik Brzezińskich, 4 zniszczone klapy do krypt, pomniki kamienne (Dunin, Szartowskiej, Kosmulskiej) na Cmentarzu Starym, kamienny sarkofag i pomnik Owczarewicz na cmentarzu prawosławnym oraz jeden pomnik żeliwny na cmentarzu białogońskim. Wykonano również częściową modernizację pomnika katyńskiego.

W 2016 roku poddano konserwacji 17 pomników, w tym dwa figuralne: Bzowskiej, Jewlew, 2 pomniki żeliwne: Łukaniewiczów i Mieszkowskiech, pomnik prof. Krzyżanowskiej i pomnik Matyldy Saskiej oraz kilka zniszczonych klap do krypt.

W 2017 roku poddano konserwacji 15 pomników, w tym: 2 duże pomniki Taylorów i Rola-Różyckich, kamienne: Szymczykowskiej, Szubert, Strójwąsa (na Cm. Nowym), żeliwny Łęckich. Wróciły na cokoły klasyczne rzeźby ze stopów metali na grobach Rozlau i Kuchcińskiej.

W 2018 roku poddano konserwacji 14 pomników oraz klapy (w tym 3 duże figuralne Kozłowiczowej, Więckowskich, Woźnickiego, 2 sarkofagi, upadłe krzyże żeliwne i kamienne oraz klapy krypt).

W 2019 roku poddano konserwacji ponad 30 obiektów.

W latach 1993–2019 zabezpieczono ponad 390 zabytkowych pomników wykonanych z różnego rodzaju kamienia (marmur, granit, wapień lekki, piaskowiec) i żeliwa i wykonano na nich specjalistyczne prace konserwatorskie.

Z poważaniem

Stanisław Szrek

Edward Kaleciński

Tomasz Kaleciński

Andrzej Kubera

Dariusz Kalina

Andrzej Wiatkowski

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 81
Realizacja nbStudio