Strona głównaAktualności

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych Ciekoty 2019

2018/11/21

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach i Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach serdecznie zapraszają grupy kolędnicze z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, który odbędzie się 6 stycznia 2019 r. o godz. 15.00 w Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach. Zgłoszenia można nadsyłać do 28 grudnia 2018 r. na adres WDK.

Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych odbywa się w dwóch kategoriach. Pierwsza to autentyczne formy kolędowania, takie jak herody, chodzenie z gwiazdą, szopką, turoniem, które odzwierciedlają tradycje kolędowe regionu. Druga kategoria to stylizowane grupy kolędnicze, których prezentacje wychodzą poza tradycyjne formy kolędowania. 

W konwencji przeglądu nie mieszczą się jasełka oraz widowiska bożonarodzeniowe stanowiące formę inscenizacji teatralnej. Członkowie zespołów powinni występować we właściwym dla danego widowiska stroju kolędniczym oraz posiadać stosowne rekwizyty. Instrumenty towarzyszące śpiewom powinny być zgodne z tradycją. 

Czas prezentacji konkursowej nie może przekraczać 20 minut.

Oceny prezentacji dokona Komisja Artystyczna powołana przez organizatorów. Najlepsze grupy kolędnicze zostaną uhonorowane nagrodami oraz dyplomami. Laureaci przeglądu będą reprezentować województwo świętokrzyskie w Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Pastuszkowym Kolędowaniu w Podegrodziu.  

Regulamin, s. 1

Regulamin, s. 2

Karta zgłoszenia

Wypełnione karty zgłoszenia należy przesyłać do 28 grudnia 2018 r. na adres: 

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego

Dział Dziedzictwa Kulturowego

ul. Ściegiennego 2

25–033 Kielce.

Dodatkowych informacji zainteresowanym udzielają pracownicy Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK, nry tel.: 41 36 55 134 / 136.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 368
Realizacja nbStudio