Strona głównaAktualności

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na tegoroczny Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich

2018/10/22

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Starostwo Powiatowe w Kielcach już po raz kolejny zapraszają grupy folklorystyczne, których programy oparte są na ludowych obrzędach, zwyczajach naszego regionu oraz zajęciach gospodarskich, do udziału w Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich, który odbędzie się 2 grudnia 2018 r. w WDK. Konkurs rozpocznie się o godz. 9.00. 

Adresatami Świętokrzyskiego Przeglądu Teatrów Wiejskich są zespoły folklorystyczne działające na terenie województwa świętokrzyskiego (za wyjątkiem zespołów dziecięcych i grup kolędniczych, dla których konkursy odbywają się w innych terminach). Zadaniem zespołów jest zaprezentowanie na scenie widowisk opartych na zwyczajach, obyczajach, obrzędach i zajęciach gospodarskich charakterystycznych dla regionu. Czas prezentacji nie może przekroczyć 20 minut. 

Zgłoszenia na konkurs można nadsyłać do 30 listopada 2018 r. na adres: 

Dział Dziedzictwa Kulturowego

Wojewódzki Dom Kultury

ul. Ściegiennego 2

25–033 Kielce

lub drogą e-mailową na adres: wdk@wdk-kielce.pl ew. faksem na numer: 41 36 18 381.

Regulamin, s. 1

Regulamin, s. 2

Karta zgłoszenia

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc do Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK pod nry tel.: 41 36 55 134 / 136.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 71
Realizacja nbStudio