Strona głównaAktualności

Prowadzimy nabór zgłoszeń na Podstawowy Kurs Choreograficzny

2016/10/06

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach organizuje 140-godzinny Podstawowy Kurs Choreograficzny.

Kurs jest formą dokształcania i doskonalenia zawodowego adresowaną do osób zajmujących się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży, tancerzy, instruktorów tańca, nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (nauczyciela, instruktora tańca). Podstawowy Kurs Choreograficzny kierowany jest do nauczycieli realizujących dodatkowe godziny z zajęć artystycznych zgodnie z reformą wprowadzoną w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z amatorskimi zespołami artystycznymi, przekazanie im podstawowych wiadomości z dziedziny metodyki nauczania technik tańca oraz zasad opracowywania choreografii i układów scenicznych.

W programie 140-godzinnego kursu przewidziano zajęcia z zakresu: 

  • tańca towarzyskiego (25 godzin),
  • tańca  narodowego (30 godzin),
  • tańca nowoczesnego (20 godzin),  
  • techniki klasycznej (25 godzin),
  • tańca jazzowego (20 godzin), 
  • kompozycji tańca i choreografii (20 godzin).

Zajęcia będą odbywały się w systemie weekendowym (w soboty i niedziele w godz. 10.00 - 16.00). Łącznie kurs obejmuje 10 zjazdów. Rozpoczyna się 5.11.2016 i potrwa do 5.03.2017 r.

Szczegółowe informacje o kursie, karta zgłoszenia 

Informacje o wykładowcach

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o przesłanie karty zgłoszenia do 23.10.2016 r. na adres: 

  • Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach 
  • ul. Ściegiennego 2 
  • 25-033 Kielce 

lub faxem na numer: 41 36 18 381.

Koszt całego rocznego kursu wynosi: 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych). 

Istnieje możliwość płatności w ratach.

Szczegółowe informacje, zapisy: Augustyna Nowacka, nr tel.: +48 508 340 918, email: nowacka@wdk-kielce.pl

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 103
Realizacja nbStudio