Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

VIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych

2015/10/19

6 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w Sali Widowiskowej WDK rozpocznie się VIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych. Do udziału w nim zapraszamy zespoły folklorystyczne z terenu województwa świętokrzyskiego, za wyjątkiem zespołów dziecięcych i grup kolędniczych, dla których zorganizowane zostaną przeglądy w innych terminach. Zespoły biorące udział w przeglądzie będą miały za zadanie zaprezentowania na scenie widowiska opartego na zwyczajach, obyczajach, obrzędach i zajęciach gospodarskich charakterystycznych dla regionu. Zgłoszenia na konkurs można nadsyłać do 20 listopada 2015.

VIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych organizowany jest po to, by ocalić od zapomnienia i zdokumentować tradycje kultury chłopskiej. Jest to również znakomita okazja do upowszechnienia dorobku lokalnych zespołów folklorystycznych.
Wypełnione czytelnie karty zgłoszeń prosimy nadsyłać pocztą do 20 listopada 2015 na adres WDK:

Dział Dziedzictwa Kulturowego
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Ściegiennego 2
25–033 Kielce

lub drogą e-mailową na adres: wdk@wdk-kielce.pl z dopiskiem: "Zgłoszenie na VIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych"

ewentualnie faksem na numer: 41 36 18 381.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc do Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK, nry tel.: 41 36 55 134 / 136.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

 

Regulamin, s. 1

Regulamin, s. 2

Regulamin, s. 3

Karta zgłoszenia

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 352
Realizacja nbStudio