Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Spektakl Patriotyczny GDZIEŚMY PRZESZLI- RÓŻE WZROSŁY

2010/11/09

 

Sukces widowiska pt. „Zostały tylko ślady podków…”, przyjętego niezwykle życzliwie przez publiczność, sprawił iż jego autorzy i wykonawcy postanowili raz jeszcze „zmierzyć się” z historią Polski widzianą poprzez pieśń i taniec. Nowe widowisko, które mamy przyjemność Państwu zaprezentować, nosi tytuł „Gdzieśmy przeszli – róże wzrosły”.  Jego tworzywem muzycznym są pieśni powstałe w przedziale czasowym od drugiej połowy XVIII wieku począwszy, a skończywszy na latach I Wojny Światowej i II Rzeczypospolitej. Większość z nich napisana została w okresie narodowych zrywów powstańczych i niepodległościowych. Towarzyszyły one konfederatom barskim, powstańcom listopadowym i styczniowym, a także legionistom Józefa Piłsudskiego. Wiele z tych utworów poszło już nieco w zapomnienie, choć ich wzruszające piękno zasługuje na pamięć kolejnych pokoleń słuchaczy. Intencją twórców spektaklu stało się właśnie przywrócenie tym zapomnianym perełkom muzycznym należnego im bytu w panteonie polskich pieśni historycznych. Tytułem widowiska są słowa zaczerpnięte z pieśni pt. „Przy sadzeniu róż”. Autorem jej tekstu był Seweryn Goszczyński (1801-1876) – pisarz i poeta polskiego romantyzmu, twórca wielu wierszy patriotycznych. Utwór opatrzony jest  dedykacją „Do M. S.”. Jej ukrytym adresatem był Michał Szwejcer, który podobnie jak Seweryn Goszczyński uczestniczył w szturmie na Belweder (1830).

  goszczynskiDo wiersza Goszczyńskiego dodano melodię nieznanego autora zaczerpniętą z pieśni, którą wcześniej śpiewali zesłańcy gnani na Sybir.
W powstaniu listopadowym poeta walczył w randze kapitana, m. in. w bitwach pod Stoczkiem i Nową Wsią. Zmarł we Lwowie, gdzie też został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim. Na jego mogile społeczeństwo lwowskie wystawiło piękny pomnik dłuta Juliana Markowskiego. Dokładna data powstania wiersza „Przy sadzeniu róż” trudna jest do ustalenia. Według jednej z wersji powstał on pod koniec 1831 r. w dworku Józefa Tetmajera w Mikołajowicach pod Tarnowem, gdzie Goszczyński przebywał przez kilkanaście miesięcy. Inne źródła podają datę znacznie późniejszą, przesuwając ją nawet na okres powstania styczniowego.
    
goszycznski_pomnik

Pomnik nagrobny poety Seweryna Goszczyńskiego
Na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie


Warto również zwrócić uwagę na dwie inne piękne ballady wykorzystane w widowisku. Tekst do pierwszej z nich zatytułowanej  „Złote ognie”, napisał wybitny poeta legionowy - Józef Mączka (1888-1918). Przyjmuje się, iż pieśń ta powstała w marcu 1915 roku. Jej autor walczył jako żołnierz na frontach I Wojny Światowej, m. in. uczestniczył w kampaniach w Karpatach i Bukowinie. Chory na cholerę zmarł przedwcześnie w wieku trzydziestu lat.

 

maczka_jozef

Józef Mączka w mundurze 2. Pułku Ułanów Legionów PolskichŚmierć czyhająca na żołnierza na bitewnych polach jest tematem poruszającej ballady „Uli duli”. Adam Kowalski (1896-1947) - autor tekstu i muzyki - był żołnierzem I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. Uczestniczył też w stopniu kapitana w kampanii wrześniowej 1939 r.. Jako jeniec wojenny internowany był w obozie Bals w Rumunii. Po dotarciu do Szkocji, przez pewien czas należał do 2 Batalionu Strzelców. Po wojnie nie wrócił do kraju. Zmarł w szkockim Edynburgu. Do jego najbardziej znanych utworów należą m.in. pieśni „Morze, nasze morze”, prezentowana również w naszym spektaklu „Leguny w niebie”, czy też pierwsza pieśń żołnierska II Wojny Światowej „Modlitwa obozowa”. Oprócz wspomnianych wyżej ballad w widowisku usłyszeć można także utwory o znacznie żywszym i weselszym, czasem wręcz humorystycznym charakterze. Świadczą one o próbie nadania pełnemu niebezpieczeństw żołnierskiemu życiu pozorów normalności. Nie brakuje więc wątków zauroczenia płci pięknej powabem munduru („Bum”), wymówek pod adresem wybierających miast kobiecych wdzięków życie w żołnierskim stanie mężów i narzeczonych (Łączko, łączko”), czy też typowo koszarowych marzeń o otrzymaniu przepustki na spotkanie z ukochaną („Kalina malina”).


Wykonawcy:


soliści Studia Piosenki „Ga-Ga” Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach:
- Małgorzata Nakonieczna
- Dominika Bałazińska
- Kalina De Roover
- Sandra Gałka
- Magdalena Sujka
- Izabela Mochocka
- Monika Żak
- Mariola Baran

nakonieczna_balazinska

Dominika Bałazińska i Małgorzata Nakonieczna
- wykonawczynie partii solowych w tytułowej pieśni

gaga_mdk

Solistki  Studia Piosenki „Ga-Ga” z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach
ze swoją nauczycielką Grażyną Budziasz (w środku dolnego rzędu) i reżyser spektaklu
Wiesław AndrzejewskiZespół Pieśni Historycznej „Staropolanie” w składzie:
- Józef Grzegorz Stec
- Tomasz Irski
- Damian Frąk

staropolanie

„Staropolanie” (od lewej: Tomasz Irski, Józef Stec i Damian Frąk)


,,Zespół Pieśni i Tańca „Kielce”

pod kierownictwem Joanny Wrońskiej

zpit_kielce

"Zespół pieśni i Tańca "Kielce""


Twórcy realizatorzy:

Scenariusz i reżyseria: Wiesław Andrzejewski
Kierownictwo produkcji: Łukasz Łaganowski
Opracowanie wokalne: Grażyna Budziasz
Choreografia: Barbara Kardynalska
Asystent choreografa: Andrzej Piotrowski
Aranżacje pieśni i piosenek do spektaklu: Jerzy Gumuła, Józef Grzegorz Stec
Scenografia: Justyna Jopek, Barbara Migaszewska
Realizacja nagrań studyjnych: Sławomir Zając
Dźwięk: Dariusz Ziemba, Radosław Pach
Światło: Mariusz Czechowski, Andrzej Paduszyński
Projekt i wykonanie kostiumów: Henryka Stokowiec
Przygotowanie kostiumów: Joanna Wrońska  

Patronat medialny: logo „Echo Dnia”, Radio „Kielce”, PIK


Transmisja on line: www.pik.kielce.pl


Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza 10 listopada br.
o godz. 17.00 na premierę widowiska pt. „Gdzieśmy przeszli – róże wzrosły”.  Widowisko powtórzone zostanie także podczas koncertu „WDK – miastu”     11 listopada o godz. 16.00.

Wstęp wolny.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 4
Realizacja nbStudio