Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Pamięć - miasto żywych - miastu zmarłych (2014)

2014/10/09

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego organizuje, po raz 22-gi, coroczną kwestę w dn. 31 X (piątek) – 2 XI (niedziela) 2014 na kieleckich nekropoliach. Środki uzyskane z kwesty zostaną przeznaczone, jak co roku, na konserwację cennych, zabytkowych pomników i rzeźb cmentarnych.

Kwesty przeprowadzone w ostatnich latach dzięki hojności Kielczan gromadziły duże kwoty: w 2008 roku ponad 49 tysięcy zł, w 2009 – ponad 54 tys., w 2010 – ponad 75 tys., w 2011 – ponad 76 tysięcy złotych, w 2012 – ponad 66 tysięcy złotych, w 2013 – 69 tys.

Wsparcie od kilku lat tych zbiórek podobnymi kwotami przez władze miasta Kielce pozwoliło na wykonanie w ostatnich latach pełnej konserwacji kilkudziesięciu obiektów.

  • W 2009 było to 12 pomników, m.in. grobowiec rodziny Porębskich z żeliwnymi tablicami, kamienny grobowiec rodziny Zeitheimów, grobowiec rodziny Huetów z rzeźbą Chrystusa, grób płk. Trzcińskiego, czy pomnik ojca Kolumbina Tomaszewskiego.
  • W 2010 roku konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne nagrobki rodziny Pączkowskich i Tybakowskich, kamienną rzeźbę Czaplickiego, kamienną rzeźbę Matki Boskiej na grobie rodziny Krzyszkiewiczów, grób z rzeźbą Radziejowskiego, czy pomnik Józefa Wokulskiego.
  • W 2011 konserwacji poddano 18 obiektów, w tym żeliwne nagrobki: Śliwińskiego, Rylskiego, Czarneckiego, kamienne nagrobki Solskiej, Bogackiego i Weberów.
  • W 2012 roku prace konserwatorskie dotyczyły ponad 25 obiektów, w tym żeliwnego nagrobka Stróżeckiego, Siekluckiego, Gołębiewskiej, Mładieniec, a także kamiennego Siedleckiej, Krenn.
  • W 2013 roku – roku 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego – poddano konserwacji 5 grobów powstańców styczniowych (Kolanowskiego, Sieradzkiej, ks. Michalskiego, Szelągowskiego, Skarżyńskiego; cm. Stary, Nowy, Prawosławny), 2 nagrobki żeliwne w Białogonie (Wojasa, Mojaka), 9 nagrobków, z których upadły krzyże, prawdopodobny grób polskich żołnierzy Napoleona z 1809 roku, 2 groby rodziców prezydenta Artwińskiego – w sumie 30 pomników.
  • W 2014 roku konserwacji poddano 23 obiekty, w tym upadłe krzyże (4 szt.), zniszczone klapy grobowców (7 szt.), uzupełniono zniszczone ogrodzenia żeliwne (groby Laskowskiego, Kirchner, Plewińskiej), żeliwną piramidę na cmentarzu prawosławnym (Kondaki) i inne.

W latach 1993–2014 zabezpieczono i wykonano specjalistyczne prace konserwatorskie na ponad 300 zabytkowych pomnikach, wykonanych z różnego rodzaju kamienia (marmur, granit, wapień lekki, piaskowiec) i żeliwa.

Coroczną kwestę przygotowują społecznie członkowie Stowarzyszenia, razem z setkami kwestujących, którzy zbierają datki do przygotowanych puszek. W ostatnich latach w kwestach uczestniczyło ok. 250 dorosłych osób i ponad 600 uczniów (2013) z kieleckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To bardzo cenna i niezbędna pomoc, umożliwiająca przeprowadzenie zbiórek środków na konserwację zabytkowych pomników.
Na przestrzeni 21 lat kwestowało ok. 5 tys. osób, skrupulatnie osoby te zobowiązywała do wpisywania się do księgi pamiątkowej p. Urszula Kępkowska, zmarła we wrześniu bieżącego roku.

Przed nami tegoroczna, 3-dniowa kwesta, dlatego też wciąż potrzeba nam osób dorosłych i młodzieży, którzy staną na 1,5 godziny w ponad 20 punktach kieleckich cmentarzy: Stary, Nowy, Partyzancki, Wojskowy i Prawosławny, Piaski, Białogon, Cedzyna. […]

Osoby chętne do kwestowania w tym roku, w godz. 9.00–10.30, 10.30–12.00, 12.00–13.30, 13.30–15.00, 15.00–16.30 oraz 16.30–18.00 (tylko osoby pełnoletnie) – prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy:

  • Tomasz Kaleciński – sekretarz SODN, nr tel.: 690 042 973, e-mail: tkalecinski@wp.pl
  • Andrzej Kubera (szkoły) – wiceprezes SODN, nr tel.: 664 898 925, e-mail: andrzej.kubera@wp.pl
  • Stanisław Szrek – prezes SODN, nr tel.: 41 34 620 67, 500 49 29 40, e-mail: stan.szrek@onet.pl

Sztab organizacyjny tegorocznej kwesty, jak co roku, mieści się w I LO im. St. Żeromskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej SODN: www.sodn.pl, www.cmentarzstary.pl

Apelujemy o pomoc w kwestowaniu i w datkach do puszek.

Z poważaniem

Stanisław Szrek

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 13
Realizacja nbStudio