Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

PRACE BADAWCZE POLSKICH I NORWESKICH NAUKOWCÓW NA TERENIE POLSKI

2010/09/24


30 sierpnia – 10 września 2010.Współpraca polskich i norweskich naukowców w zakresie badań i dokumentowania tańców i muzyki ludowej obu krajów to działanie stanowiące rdzeń projektu realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach dzięki finansowej pomocy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Prace badawcze na terenie Polski prowadzone były od 30 sierpnia do 10 września 2010 roku. W badaniach udział wzięli specjaliści norwescy: Maj Vester Larsen oraz Sjur Viken z Norweskiej Rady ds. Tradycyjnej Muzyki i Tańca przy Uniwersytecie w Trondheim oraz specjaliści polscy: dr Tomasz Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego, Janusz Prusinowski, Katarzyna Staniszewska i Piotr Zgorzelski wywodzący się ze środowiska warszawskiego Domu Tańca.

Badacze odwiedzili różne regiony naszego kraju aby pokazać norweskim partnerom bogactwo polskich tańców i muzyki ludowej. Uczestnicy badań postawili sobie za cel szukanie śladów ukrytej tradycji, interesował ich również przekaz międzypokoleniowy folkloru tanecznego i muzycznego oraz jego współczesne wykorzystanie. Szczególne zainteresowanie badaczy wzbudziło nauczanie młodego pokolenia muzyki i tańców ludowych.

Naukowcy poznali folklor Krakowiaków Zachodnich, Lachów Sądeckich, Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, Rzeszowszczyzny, Kielecczyzny, Biskupizny oraz regionu Radomskiego i Opoczyńskiego.

Każde spotkanie z zespołami służyło nie tylko pozyskaniu materiału audiowizualnego. Badacze chętnie uczyli się wykonywania tańców danego regionu – charakterystycznych kroków, rytmiki, ozdobników. Z zainteresowaniem śledzili także popisy solistów – instrumentalistów aby poznać stylistykę wykonywania muzyki ludowej: harmonię, melodyjność, skale, frazowanie, modulację.

Materiały zebrane podczas badań, po szczegółowym opracowaniu, umieszczone zostaną w archiwach Norweskiej Rady ds. Tradycyjnej Muzyki i Tańca w Trondheim, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i innych instytucji. Zarchiwizowane materiały wykorzystywane będą przez wszystkich zainteresowanych tańcami i muzyką ludową.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 122
Realizacja nbStudio