Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Protokół z posiedzenia Rady Artystycznej IX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej, Kielce 2014

2014/06/30

Protokół
z posiedzenia Rady Artystycznej
IX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 27–29 VI 2014 r.


Rada Artystyczna w składzie:

Anatol Kocyłowski – choreograf, reżyser, ekspert Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej oraz Narodowego Centrum Kultury, przewodniczący Rady Artystycznej;
dr Tomasz Nowak – etnomuzykolog, antropolog tańca – Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego;
Jolanta Dragan – etnograf, archeolog, muzeolog, muzyk – kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;
Agnieszka Nagnajewicz – choreograf, etnochoreograf, reżyser – Ludowy Zespół Artystyczny "Promni" Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
Michał Stachurski – muzyk – Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, sekretarz Rady Artystycznej,

po obejrzeniu i wysłuchaniu 11 prezentacji konkursowych, postanowiła przyznać następujące nagrody:

W kategorii zespołów autentycznych:

I miejsce ex aequo

– Zespół Śpiewaczy "Pelagia" z województwa lubelskiego
– Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego z województwa wielkopolskiego

II miejsce ex aequo

– Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca "Kyczera" z województwa dolnośląskiego
– Zespół Regionalny "Wesele Krzemienickie" z województwa podkarpackiego

III miejsce

– Zespół Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie" z województwa łódzkiego

W kategorii zespołów w opracowaniu artystycznym:

I miejsce

– nie przyznano

II miejsce

– Zespół Pieśni i Tańca "Suwalszczyzna" z województwa podlaskiego

III miejsce ex aequo

– Zespół Tańca Ludowego "Perła Warmii" z województwa warmińsko-mazurskiego

– Zespół Pieśni i Tańca "Wiśliczanie" z województwa świętokrzyskiego

Wyróżnienia:

– Zespół Pieśni i Tańca "Wiśniowa Góra" z województwa łódzkiego

– Zespół "Puszcza Zielona" z województwa mazowieckiego

– Zespół Pieśni i Tańca "Lusowiacy" z województwa wielkopolskiego

Rada Artystyczna, doceniając dbałość o kultywowanie i popularyzację tradycji własnych regionów, składa serdeczne podziękowania wszystkim zespołom oraz ich kierownikom za trud i ogrom pracy włożony w przygotowanie prezentacji konkursowych. Zwraca uwagę na wysoki poziom programów, zarówno od strony choreograficznej, etnograficznej, jak i muzycznej.

Rada Artystyczna pragnie serdecznie podziękować organizatorom IX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej – dyrekcji oraz pracownikom Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach oraz fundatorowi nagród – Departamentowi Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Jury uważa za niezwykle wskazane kontynuowanie organizacji kolejnych edycji festiwalu, jako znakomitej formy propagowania, pielęgnacji i podtrzymywania tradycji polskiej kultury ludowej.

Fundatorem wszystkich nagród finansowych w IX Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej był Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 15
Realizacja nbStudio