Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Protokół z posiedzenia Rady Artystycznej Konkursu Finałowego XXXVIII Buskich Spotkań z Folklorem

2014/06/16

Protokół

z posiedzenia Rady Artystycznej Konkursu Finałowego

XXXVIII Buskich Spotkań z Folklorem

Busko-Zdrój 17-18.05.2014 r.

 

Rada Artystyczna w składzie: 

 • dr Jerzy Szczyrba – muzyk, kompozytor, pedagog – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, przewodniczący Rady Artystycznej,
 • Janina Skotnicka – etnolog, kierownik Działu Sztuki Ludowej Muzeum Narodowego w Kielcach,
 • Barbara Kardynalska – choreograf, etnochoreograf,
 • Józef Leszek Ślusarski – muzyk, redaktor muzyczny Radia Kielce,
 • Jerzy Gumuła – muzyk, Dział Dziedzictwa Kulturowego Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, sekretarz Rady Artystycznej,

po wysłuchaniu 71 prezentacji finałowych, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Grand Prix im. Piotra Gana otrzymuje Kapela Mirosława Piaseckiego z Jędrzejowa.
 • Nagrodę im. Haliny Szelestowej otrzymuje Maria Żebrowska z Dębskiej Woli.

W kategorii zespołów śpiewaczych: 

I miejsce  

 • Gminny Zespół Pieśni Ludowej MGOK Daleszyce z Daleszyc

II miejsce 

 • Zespół Śpiewaczy "Makoszyńskie Przepióreczki" z Makoszyna

III miejsce

 • Zespół Śpiewaczy "Kępianki" z Kępy Lubawskiej 

Wyróżnienia

 • Zespół Śpiewaczy "Mójczanki" z Mójczy
 • Zespół Śpiewaczy "Górnianecki" z Górna 
 • Zespół Śpiewaczy "Korytniczanki" z Korytnicy
 • Zespół Śpiewaczy "Bolminianki" z Bolmina

W kategorii kapel ludowych autentycznych:

I miejsce

 • Kapela Zygmunta Jakubowskiego z Rudy Zajączkowskiej

II miejsce 

 • Kapela Czesława Wojsława z Jędrzejowa

III miejsce ex aequo

 • Kapela Bielińska z Bielin 
 • Kapela Braci Witkowskich z Opatowa 

Wyróżnienia:

 • Kapela "Pierzchniczanie" z Pierzchnicy 
 • Kapela "Piekoszowianie" z Piekoszowa

W kategorii Kapel Ludowych Stylizowanych:

I miejsce

 • Nagrody nie przyznano 

II miejsce

 • Kapela "Ciekoty" z Ciekot 

III miejsce   

 • Nagrody nie przyznano

W kategorii zespołów folklorystycznych: 

I miejsce  

 • Zespół Pieśni i Tańca "Wiśliczanie" z Wiślicy

II miejsce  

 • Zespół Pieśni i Tańca "Leśnianie" z Leśnej

III miejsce  

 • Zespół Pieśni i Tańca "Wierna Rzeka" z Wiernej Rzeki

Wyróżnienia

 • Zespół Pieśni i Tańca "Gnieździska" z Gnieździsk 
 • Zespół Pieśni i Tańca "Sorbin" z Sorbina

W kategorii solistów-śpiewaków:

I miejsce

 • Nagrody nie przyznano

II miejsce  

 • Wacław Pejas z Bliżyna

III miejsce  

 • Wiesław Szydłowski 

Wyróżnienia

 • Krystyna Mochocka z Górna 
 • Jan Ozga z Łanów

W kategorii solistów-instrumentalistów kultywujących grę na instrumentach tradycyjnych – nagrodzeni w tej kategorii zostają dodatkowo docenieni wyróżnieniami specjalnymi, za kultywowanie tradycji wykonawczej: 

I miejsce ex aequo

 • Edward Gola z Jędrzejowa - skrzypce
 • Adam Kocerba z Działoszyc – harmonia polska trzyrzędowa 

II miejsce  

 • Eugeniusz Karbownik z Piekoszowa – skrzypce 

III miejsce 

 • Piotr Wierzba z Działoszyc – klarnet in C

W kategorii solistów-instrumentalistów w opracowaniu artystycznym: 

I miejsce ex aequo

 • Dariusz Adamczyk z Jędrzejowa – akordeon
 • Andrzej Madej z Wiślicy – akordeon

II miejsce

 • Nagrody nie przyznano 

III miejsce ex aequo 

 • Waldemar Nowak z Nowego Korczyna – akordeon 
 • Jan Sepioło z Bielin – akordeon 

Rada Artystyczna wyraża uznanie dla wyjątkowo wysokiego poziomu tegorocznych Buskich Spotkań z Folklorem. Na szczególną uwagę zasługuje grupa instrumentalistów, która przekazuje świętokrzyską nutę kolejnym pokoleniom, wykorzystując po mistrzowsku tradycyjne instrumentarium – harmonię polską trzyrzędową, skrzypce oraz klarnet in C. Ponadto Rada Artystyczna podkreśla fakt uczestnictwa nowo powstałych zespołów i nowych wykonawców, którzy prawidłowo stosują się do tradycyjnej konwencji konkursu. 

Fundatorzy nagród: 

 • Starosta Powiatu Kieleckiego – Zdzisław Wrzałka,
 • Starosta Powiatu Buskiego – Jerzy Kolarz,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemar Sikora,
 • Wójt gminy Nowy Korczyn – Paweł Zagaja,
 • Prezes Radia Kielce S.A. – Jarosława Kusto,
 • Prezes Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach – Bogdan Żerniak,
 • Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach – Jarosław Machnicki.
Busko 2014- Grand Prix Piotra Gana
Kapela Mirosława Piaseckiego - laureaci Grand Prix im. Piotra Gana. Fot.: DDK WDK
Busko 2014 - Grand Prox Haliny Szelestowej
Maria Żebrowska - laureatka Grand Prix im. Haliny Szelestowej. Fot.: DDK WDK

Więcej zdjęć:
Koncert laureatów XXXVIII Buskich Spotkań z Folklorem

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 45
Realizacja nbStudio