Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych - Kielce 2014

2013/11/22

Dział Dziedzictwa Kulturowego WDK, Starostwo Powiatu Kieleckiego i Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, który odbędzie się 5 stycznia 2014 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Przesłuchania uczestników przeglądu rozpoczną się o godz. 10.00.

Przegląd odbędzie się w dwóch kategoriach konkursowych:

1. Autentyczne formy kolędowania, takie jak "herody", chodzenie z gwiazdą, szopką, turoniem, które odzwierciedlają tradycje kolędowe regionu, z którego pochodzi zespół.

2. Stylizowane grupy kolędnicze, których prezentacje wychodzą poza tradycyjne formy kolędowania. W konwencji przeglądu nie mieszczą się tzw. jasełka, stanowiące formę inscenizacji teatralnej oraz widowiska bożonarodzeniowe. Zespoły powinny występować we właściwym dla danego widowiska stroju kolędniczym oraz posiadać rekwizyty z odpowiednich materiałów. Instrumenty towarzyszące śpiewom powinny być zgodne z miejscową tradycją. Szczególnie pożądane jest przypomnienie i wykorzystanie starych kantyczek i pastorałek. Czas prezentacji nie może przekraczać 20 minut. 

Oceny prezentacji konkursowych dokona Rada Artystyczna powołana przez organizatorów. Najlepsze grupy kolędnicze zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi, pieniężnymi oraz dyplomami. Laureaci przeglądu będą reprezentować województwo świętokrzyskie w "Karnawale góralskim" w Bukowinie Tatrzańskiej oraz w "Pastuszkowym kolędowaniu" w Podegrodziu.

Więcej szczegółów nt. przeglądu znajdziecie Państwo w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Organizatorzy przeglądu

Wypełnione karty zgłoszenia należy przesyłać do dnia 2 stycznia 2014 r. na adres:

  • Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego
  • Dział Dziedzictwa Kulturowego
  • ul. Ściegiennego 2
  • 25–033 Kielce

Zainteresowanym szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Dziedzictwa Kulturowego, nry tel.: 41 365 51 34 (36).  

Przegl Zesp Koled 2014 - plakat

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 65
Realizacja nbStudio