Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Protokół z posiedzenia Rady Artystycznej VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej

2013/10/14

Protokół
z posiedzenia Rady Artystycznej
VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, 11–13 X 2013 r.

 

Rada Artystyczna w składzie:

  • Anatol Kocyłowski – tancerz, choreograf, reżyser, ekspert Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej, przewodniczący Rady Artystycznej,
  • dr Tomasz Nowak – etnomuzykolog, antropolog tańca – Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Jacek Jackowski – muzyk, muzykolog – Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
  • Jolanta Dragan – etnolog, etnograf, archeolog, muzeolog – kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
  • Michał Stachurski – muzyk, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, sekretarz Jury,

po obejrzeniu i wysłuchaniu 11 prezentacji konkursowych, postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce ex aequo:
Zespół Pieśni i Tańca "Lubenka"
Zespół Folklorystyczny "Wielkopolanie"

II miejsce ex aequo:
Zespół Regionalny "Mogilanie"
Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "Pojana"

III miejsce ex aequo:
Zespół Pieśni i Tańca "Jadowiczanie"
Zespół Pieśni i Tańca "Koniaków"
Zespół Pieśni i Tańca "Leśnianie"

Wyróżnienia:
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie"
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca "Kościerzyna"
Kurpiowski Zespół "Pod Borem"
Zespół Pieśni i Tańca "Sorbin"

Nagrody finansowe zostały ufundowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Rada Artystyczna składa serdeczne podziękowania wszystkim zespołom oraz ich kierownikom za ogromny trud i ogrom pracy włożony w przygotowanie prezentacji konkursowych. Zwraca uwagę na wysoki poziom programów, zarówno od strony choreograficznej, etnologicznej, jak i muzycznej oraz przede wszystkim przywiązania do tradycji reprezentowanych regionów.

Rada Artystyczna pragnie serdecznie podziękować organizatorom VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej – dyrekcji i pracownikom Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz fundatorowi nagród – Departamentowi Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Jury uważa za niezwykle wskazane kontynuowanie organizacji kolejnych edycji Festiwalu - jako znakomitej formy propagowania, pielęgnacji i podtrzymywania tradycji polskiej kultury ludowej.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 43
Realizacja nbStudio