Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

24 kwietnia w WDK odbędzie się szkolenie ORGANIZACJA, WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ - FORMUŁA WARSZTATOWA

2013/03/20

Wojewódzki Dom Kultury zaprasza na szkolenie "Organizacja, wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej – formuła warsztatowa" prowadzone przez Sylwestra Kozaka – certyfikowanego audytora wewnętrznego, posiadającego kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji zadań związanych z prowadzeniem kontroli i audytów w administracji rządowej i samorządowej (również w obszarze oceny systemów kontroli zarządczej), a ponadto w zakresie projektowania i wdrażania systemów kontroli i audytu wewnętrznego oraz kierowania komórkami kontroli i audytu.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych rozwiązań i wzorów postępowania przy organizacji, modyfikacji i na etapie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem elementów wskazanych przez uczestników warsztatów, jako obligatoryjne w obszarze działalności samorządowych jednostek kultury na wszystkich poziomach.

Program ramowy szkolenia:
1. System kontroli zarządczej – geneza, budowa i wybór procedur obligatoryjnych oraz wskazanie elementów zalecanych.
2. Opis działań realizowanych w ramach organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej:

 • działania w ramach projektowania i budowy środowiska wewnętrznego,
 • realizacja celów i zarządzanie ryzykiem – obszar działalności uczestników szkolenia,
 • wdrażanie lub modyfikowanie mechanizmów kontroli,
 • budowa lub modyfikacja systemu obiegu informacji i komunikacji,
 • skuteczne monitorowanie i ocena systemu.

3. Praktyczne aspekty projektowania, budowania, modyfikowania i monitorowania systemu kontroli zarządczej:

 • co należy, a co powinno się wdrożyć w ramach budowy systemu,
 • określanie celów, zadań i ustalanie mierników – formuła warsztatowa,
 • zarządzanie ryzykiem: identyfikacja, analiza ryzyka i reakcja na ryzyko w odniesieniu do poszczególnych zadań – formuła warsztatowa,
 • kwestionariusz samooceny systemu kontroli zarządczej – przewidziane wspólne wypełnienie dokumentu,
 • elementy zapewnienia: monitorowanie, samoocena, kontrola, audyt.

4. Zarządzanie systemem kontroli zarządczej:

 • rola i odpowiedzialność kierownika jednostki,
 • udział kadry kierowniczej i pracowników na kolejnych etapach funkcjonowania systemu,
 • rola i obowiązki właścicieli ryzyk.

W trakcie szkolenia udostępnione zostaną wzory najważniejszych dokumentów i tabelaryczne zestawienia czynności koniecznych do zorganizowania i zarządzania skutecznym systemem kontroli zarządczej, (również w wersji aktywnej na płytach CD – do wykorzystania w jednostkach). Przewidziana jest warsztatowa formuła szkolenia pozwalająca na praktyczne zapoznanie się z elementami systemu kontroli zarządczej, które w opinii uczestników sprawiają najwięcej problemów w trakcie ich projektowania, wdrażania i bieżącej pracy.

Szkolenie odbędzie się 24.04.2013 r. (początek godz. 10.00) w Sali Kominkowej w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 2. Koszt szkolenia: 200 zł od osoby (przy dwóch osobach oddelegowanych z jednej instytucji koszt wynosi 300 zł, czyli 150 zł/os.), które pokrywa honorarium wykładowcy, materiały szkoleniowe, obiad, kawy, herbaty.

Uwaga!
Organizator zwraca się z prośbą do uczestników szkolenia o zabranie sprzętu nagrywającego (dyktafonów, kamer) ze względu na dynamiczną formę spotkania oraz ogrom materiału szkoleniowego.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i odesłanie go do 15 kwietnia 2013 r. na adres e-mail: wdk@wdk-kielce.pl, p.kalinowska@wdk-kielce.pl lub faksem: 41 361 83 81.

 

Formularz zgłoszenia
 

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 25
Realizacja nbStudio