Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Zapraszamy do nadsyłania prac na konkurs plastyczno-filmowo-fotograficzny ACH, ŚWIĘTOKRZYSKIE CZARUJE

2013/02/21

Można już nadsyłać prace na Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Filmowo-Fotograficzny „Ach, świętokrzyskie czaruje”. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, m.in. wycieczka do Brukseli ufundowana przez Różę Thun, posłankę do Parlamentu Europejskiego.

WDK wspólnie z partnerami: Regionalną Organizacją Turystyczną województwa świętokrzyskiego, Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski w Kielcach i Galerią „Wieża Sztuki” w Kielcach zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Filmowo-Fotograficznym „Ach, świętokrzyskie czaruje”.

Prace na wszystkie części konkursu można nadsyłać do 1 czerwca 2013 r.

Część plastyczna i fotograficzna konkursu

Adresatami części plastycznej konkursu są uczniowie wszystkich typów szkół oraz uczestnicy placówek i kół wychowania plastycznego z kraju i z ośrodków polonijnych, z kolei adresatami części fotograficznej konkursu są nieprofesjonalni fotograficy.

Prace na część plastyczną konkursu należy przesłać na adres:

Wojewódzki Dom Kultury 
ul. Ściegiennego 2
25–033 Kielce
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Ach, świętokrzyskie czaruje”

Prace na część fotograficzną konkursu należy nadsyłać drogą e-mailową na adres artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Ach, świętokrzyskie czaruje”.

Osobom zainteresowanym udziałem w części fotograficznej lub plastycznej konkursu wszelkich informacji udziela Tomasz Irski z Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej; nr tel. 41 36 55 140; adres e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl

Część filmowa konkursu

W tej części konkursu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, o ile nadesłane prace będą spełniały założenia regulaminu. Zgłoszenia filmu do konkursu dokonuje się poprzez wysłanie go razem z Zał. nr 1 (lub Zał. nr 2) na adres mailowy promocja@wdk-kielce.pl lub na adres WDK z dopiskiem: pokój nr 8 lub pokój nr 160, Konkurs filmowy „Ach, świętokrzyskie czaruje”.

Informacji i wyjaśnień na temat części filmowej konkursu udziela Małgorzata Kaczmarek z Działu Organizacji i Promocji Imprez, nry tel.: 41 365 51 45; 41 365 51 44; 609 023 033; e-mail: promocja@wdk-kielce.pl impresariat@wdk-kielce.pl

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

  • Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
  • Bożentyna Pałka-Koruba, Wojewoda Świętokrzyski,
  • Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty.

 

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Konkurs Ach swietokrzyskie 2013 - 12-3-13 400

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 133
Realizacja nbStudio