Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Chętnych do wzięcia udziału w XI Świętokrzyskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń

2013/01/25

Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej WDK rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń zespołów chętnych do wzięcia udziału w XI Świętokrzyskich Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych, które odbędą się 12 maja 2013 roku w WDK w Kielcach.

W konfrontacjach mogą wziąć udział zespoły taneczne działające na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego. Każdy zespół może zaprezentować jeden układ choreograficzny trwający do 4 minut. Zespół może startować w dwóch kategoriach tanecznych. Szczegółowe warunki udziału zespołów w konfrontacjach zostały omówione w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Zgłoszenia zespołu należy dokonać, wypełniając kartę dołączoną do regulaminu i przesyłając ją wraz z kserokopią wpłaty za akredytację do dnia 30 IV 2013 r. (po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane) na adres organizatorów:

Wojewódzki Dom Kultury
ul. Ściegiennego 2
25–033 Kielce
z dopiskiem na kopercie: XI Świętokrzyskie Konfrontacje Taneczne

Dodatkowych informacji zainteresowanym udziela p. Tomasz Irski z Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej WDK, nry tel.: 41 36 55 140, 41 36 55 141, nr faksu: 41 361 83 81, e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl  

 

Regulamin i karta zgłoszenia

Plan sceny WDK

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 100
Realizacja nbStudio