Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

13 października odbędą się warsztaty recytatorskie

2012/09/28

Warsztaty recytatorskie WDK są propozycją dla tych, którzy mają dosyć wykładów, seminariów, teorii, niekoniecznie pokrywających się z rzeczywistością. Praktyczne zastosowanie i doświadczanie na sobie samym – to idee, które przyświecają stworzeniu tego typu zajęć skierowanych do instruktorów i nauczycieli prowadzących teatry szkolne, grupy w domach kultury, bądź tych, którzy przygotowują młodzież do konkursów recytatorskich.

Warsztaty połączone są ściśle z odbywającym się w naszym województwie XXXV Ogólnopolskim Turniejem Recytatorskim Literatury Regionalnej. Odbędą się 13 października 2012 roku (w sobotę) w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach (ul. ks. Piotra Ściegiennego 2).

Mamy Państwu do zaproponowania ćwiczenia i sposoby dochodzenia do poznania własnego ciała, pokażemy  jak kreować postaci, jak uruchamiać młodego człowieka, by lepiej wykorzystał swój potencjał twórczy.
Czas trwania warsztatów: od godziny 10.00 do 15.30.
Po zajęciach uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach.

Główne punkty zajęć to:

  • interpretacja utworów poetyckich i prozy z różnych epok literackich,
  • ćwiczenia dykcji, koncentracji, panowania nad głosem i ciałem,
  • recytacja jako sztuka świadomej wypowiedzi artystycznej,
  • emisja głosu i prawidłowy oddech,
  • wymowa sceniczna a potoczna (główne błędy recytatorów) – intonacja, akcentowanie, melodyka tekstu,
  • zasady doboru repertuaru do umiejętności i osobowości recytatora – różne techniki pracy z tekstem poetyckim oraz prozą.

Warsztaty poprowadzi Hubert Guza – instruktor ds. upowszechniania teatru z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, od lat związany z działaniami kulturalnymi, zwłaszcza w dziedzinie teatru amatorskiego i recytacji. Laureat wszystkich ważniejszych imprez recytatorskich w Polsce. Pedagog, juror konkursów recytatorskich.
Uczestnicy powinni przygotować luźny strój, w którym można swobodnie się poruszać.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie 2 października – 8 października 2012 roku. Wszelkich informacji o warsztatach udziela Hubert Guza, nr tel.: 41 365 51 34.

Zgłoszenia: Kartę zgłoszeniową należy odesłać drogą mailową lub zgłosić się telefonicznie, dzwoniąc  pod numer: 41 365 51 34.

Opłata: Należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) przelewem na konto (Bank PKO SA I O/Kielce 84124013721111000012497027) do dnia 8 października 2012 r. w tytule wpisując „Warsztaty dla instruktorów teatralnych DDK”.

W razie nagłych wypadków, aby uzyskać zwrot pieniędzy, należy powiadomić WDK do 10 października 2012 roku.
 

Karta zgłoszeniowa

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 31
Realizacja nbStudio