Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

XXXVI Buskie Spotkania z Folklorem - Koncert Laureatów

2012/06/12

    W niedzielę 10. czerwca na scenie Muszli Koncertowej w Parku Miejskim w Kielcach odbył się koncert laureatów XXXVI Buskich Spotkań z Folklorem. Organizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem kielczan.
    W tegorocznych eliminacjach konkursowych zaprezentowało się ponad 120 podmiotów wykonawczych, co świadczy o ogromnej popularności tego przedsięwzięcia wśród wykonawców muzyki ludowej naszego regionu.
    Organizacja i powodzenie festiwalu byłoby niemożliwe bez wsparcia fundatorów i współorganizatorów: Polskiego Radia Kielce S.A., Starosty Buskiego, Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn, Wójta Gminy Górno, Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Posła na Sejm RP Mirosława Pawlaka, Posła do Europarlamentu Jacka Włosowicza, Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, Starostwa Powiatowego w Kielcach, Centrum Kultury w Jędrzejowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie.
    XXXVI Buskie Spotkania z Folklorem odbyły się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.
    Tegoroczny Koncert Laureatów otworzyli: Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – Jacek Kowalczyk oraz Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach – Alojzy Sobura.
    Po uroczystym odczytaniu protokołu i wręczeniu przyznanych przez Jury nagród rozpoczęło się święto muzyki ludowej. Koncert najlepszych w regionie świętokrzyskim śpiewaków, instrumentalistów, zespołów pieśni i tańca oraz kapel spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem licznie zgromadzonej kieleckiej publiczności. 
    Serdecznie gratulujemy nagrodzonym artystom! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i wspierającym organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach festiwal. Jednocześnie zapraszamy artystów muzyki ludowej do udziału w kolejnych jego edycjach.

 

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY ARTYSTYCZNEJ
XXXVI BUSKICH SPOTKAŃ Z FOLKLOREM
BUSKO-ZDRÓJ 19–20.05.2012r.

Rada Artystyczna w składzie:

dr Jerzy Szczyrba – przewodniczący jury, muzykolog, adiunkt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
Dariusz Nawrocki – kierownik artystyczny, choreograf Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Włókniarzy „Poltex” w Łodzi;
Andrzej Piotrowski – etnochoreograf, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach;
Jerzy Gumuła – sekretarz jury, muzyk, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK w Kielcach.

po wysłuchaniu 69 prezentacji przeglądu, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrodę Grand Prix im. Piotra Gana otrzymuje:

–  Kapela Rodzinna Jerzego Całki z Zielonki. Nagrodę ufundował Pan Jarosław Kusto prezes Radia Kielce SA 

Nagrodę im. Haliny Szelestowej otrzymuje:

– Stefan Wyczyński z Lubczy. Nagrodę ufundował Pan Jarosław Kusto prezes Radia Kielce SA 

W kategorii zespołów śpiewaczych, autentycznych

I nagrodę ex aequo otrzymują:

–  Borianki z Borii. Nagrodę ufundował Pan Waldemar Sikora burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
–  Górnianecki z Górna. Nagrodę ufundował Pan Waldemar Sikora burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Pan Przemysław Łysak wójt gminny Górno 

II nagrodę ex aequo otrzymują:
–  Kępianki z Kępy Lubawskiej. Nagrodę ufundował Pan Waldemar Sikora burmistrz Miasta          i Gminy Busko-Zdrój
– Makoszyńskie Przepióreczki z Makoszyna. Nagrodę ufundował Pan Waldemar Sikora burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 


III nagrodę ex aequo otrzymują:
– Łącznianie z Łącznej. Nagrodę ufundował Pan Bogdan Żerniak prezes Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
– Zawichost z Zawichostu. Nagrodę ufundował Pan Bogdan Żerniak prezes Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
– Mójczanki z Mójczy. Nagrodę ufundował Pan Bogdan Żerniak prezes Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

W kategorii zespołów śpiewaczych, w opracowaniu artystycznym

II nagrodę otrzymują:

– Dwikozianie z Dwikóz. Nagrodę ufundował Pan Waldemar Sikora burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

Ponadto Rada Artystyczna postanowiła wyróżnić:

– Dalmarjanki z Daleszyc;
– Bolminianki z Bolmina;
– Kopcowianki z Woli Kopcowej;
– Łabecanki z Łabędziowa;
– Szewczanki z Szewc-Zawady.

W kategorii autentycznych kapel ludowych

I nagrodę otrzymuje:

– Kapela Bielińska z Bielin. Nagrodę ufundował Pan Waldemar Sikora burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

II nagrodę ex aequo otrzymują:

– Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy. Nagrodę ufundował Pan Waldemar Sikora burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
–  Kapela Zygmunta Jakubowskiego z Rudy Zajączkowskiej. Nagrodę ufundował Pan Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn 

III nagrodę ex aequo otrzymują:

–  Kapela z Bolmina. Nagrodę ufundował Pan Mirosław Pawlak poseł na Sejm RP                                       
–  Kapela Herbusia z Makoszyna. Nagrodę ufundował Pan Bogdan Żerniak prezes Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 


W kategorii kapel ludowych, w opracowaniu artystycznym

I nagrodę ex aequo otrzymują:

– Kapela Ciekoty z Ciekot. Nagrodę ufundował Pan Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn – Kapela Rodzinna Korbanów z Dębskiej Woli. Nagrodę ufundował Pan Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn 

III nagrodę otrzymuje:
– Kapela Buskowianie z Buska-Zdroju. Nagrodę ufundował Pan Mirosław Pawlak poseł na Sejm RP                                       

Ponadto Rada Artystyczna postanowiła wyróżnić:

– Kapelę Piekoszowianie z Piekoszowa;
– Kapelę Leśnianie z Leśnej;
– Kapelę Mirosława Piaseckiego z Jędrzejowa.

W kategorii autentycznych zespołów pieśni i tańca

I nagrodę otrzymuje:

– Zespół Pieśni i Tańca „Wiśliczanie” z Wiślicy. Nagrodę ufundował Pan Jerzy Kolarz starosta Buski oraz Pan Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn                                  

II nagrodę otrzymuje:

– Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty” z Ciekot. Nagrodę ufundował Pan Jerzy Kolarz starosta Buski

III nagrodę otrzymuje:

– Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie” z Leśnej. Nagrodę ufundował Pan Bogdan Żerniak prezes Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 


W kategorii zespołów pieśni i tańca, w opracowaniu artystycznym

I nagrodę otrzymuje:
– Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” z Sorbina. Nagrodę ufundował Pan Bogdan Żerniak prezes Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Pan Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn

II nagrodę otrzymuje:

– Zespół Folklorystyczny Domu Kultury w Małogoszczu. Nagrodę ufundował Pan Jerzy Kolarz starosta Buski 
 
Rada Artystyczna w tej kategorii wyróżniła:

– Zespół Pieśni i Tańca „Bęczkowianie” z Bęczkowa;
– Zespół Pieśni i Tańca „Wierna Rzeka” z Piekoszowa;
– Zespół Pieśni i Tańca „Wincentowianie” z Wincentowa.

W kategorii solistów śpiewaków

I nagrodę otrzymuje:
– Wacław Pejas z Sobótki. Nagrodę ufundował Pan Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn 

II nagrodę ex aequo otrzymują:
– Jan Ozga z Łanów. Nagrodę ufundował Pan Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn 
– Alfreda Nowak z Drochowa. Nagrodę ufundował Pan Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn 
III nagrodę otrzymuje:
– Krystyna Mochocka z Górna. Nagrodę ufundował Pan Bogdan Żerniak prezes Świętokrzyskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Pan Przemysław Łysak wójt gminny Górno 

Ponadto wyróżnienia otrzymali:
– Cecylia Korban z Nidy;
– Stanisława Żądecka z Siedlec.

W kategorii solistów instrumentalistów:

I nagrodę ex aequo otrzymują:
–  Adam Kocerba z Działoszyc, harmonia. Nagrodę ufundował Pan Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn
– Edward Gola z Jędrzejowa, skrzypce. Nagrodę ufundował Pan Mirosław Pawlak poseł na Sejm RP                                       

II nagrodę ex aequo otrzymują:
– Eugeniusz Karbownik z Piekoszowa, skrzypce. Nagrodę ufundował Pan Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn 
–  Stanisław Dufaj z Buska-Zdroju, skrzypce. Nagrodę ufundował Pan Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn 

III nagroda ex aequo otrzymują:

–  Piotr Wierzba z Działoszyc, klarnet. Nagrodę ufundował Pan Jacek Włosowicz poseł do Parlamentu Europejskiego 
– Czesław Wojsław z Jędrzejowa, akordeon. Nagrodę ufundował Pan Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn
– Henryk Cacek z Małogoszczy, akordeon. Nagrodę ufundował Pan Paweł Zagaja wójt Gminy Nowy Korczyn 

Ponadto wyróżnienia otrzymują:
Władysław Bąk z Bieliny, akordeon;
Zenon Gliwiński z Jędrzejowa, akordeon;
Bogdan Kaleta z Kielc, skrzypce;
Agata Korban z Dębskiej Woli, skrzypce.
    Jury zwraca szczególną uwagę na wysoki poziom artystyczny tegorocznych prezentacji. Zarówno repertuar, jak i stroje ludowe występujących na scenie artystów cechował autentyzm oraz zgodność z tradycjami regionu świętokrzyskiego.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 13
Realizacja nbStudio