Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

X ŚWIĘTOKRZYSKIE KONFRONTACJE DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH - WYNIKI

2012/06/11

 

konfrontacje_taneczne_2012

PROTOKÓŁ


 z obrad Rady Artystycznej X Świętokrzyskich Konfrontacji Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych WDK KIELCE - 10 czerwca 2012 r.   X Świętokrzyskie Konfrontacje Taneczne oceniała Rada Artystyczna w składzie:  
1.    Piotr Patłaszyński /Warszawa/ - dyplomowany instruktor tańca, Prezes Polskiej Federacji Tańca, Wicesekretarz Narodowy IDO w Polsce, założyciel i Wiceprezes ds. Freestyle Polskiego Związku Tańca, członek Komisji Dyscyplinarnej International Dance Organization, licencjonowany sędzia Polskiej Federacji Tańca oraz sędzia międzynarodowy organizacji IDO
2.    Aleksandra Kwapisz /Kielce/ - choreograf, instruktor Klubu Tańca Towarzyskiego ,,CHARLESTON", młodszy instruktor ds. edukacji kulturalnej działu Artystycznego WDK w Kielcach 3.    Bartosz Penkala /Kielce/ - choreograf, instruktor tańca towarzyskiego, cheerleadingu oraz tańców latynowskich, właściciel Studia Tańca ,,BIT", Prezes Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders, pracuje jako konsultant i choreograf z zespołami dziecięcymi i młodzieżowymi, a także prowadzi regularne lekcje tańca i warsztaty, wykłada na kursach dla nauczycieli i instruktorów
4.    Arkadiusz Szostak /Kielce/ - reżyser Festiwalu Harcerskiego Młodzieży Szkolnej i koncertu ,, Gospodarze - Gościom".  

Rada Artystyczna wyrażając uznanie dla programów prezentowanych przez zespoły taneczne oraz dla pracy instruktorów, postanowiła przyzna pamiątkowe statuetki i dyplomy następującym zespołom uczestniczącym w X Konfrontacjach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych:

  - odczytanie z dyplomów   

Decyzją Rady Artystycznej następujące miejsca w poszczególnych kategoriach przeglądu i pamiątkowe puchary otrzymują następujące zespoły:  

     
1*  W  kat.  INSCENIZACJA TANECZNA /DO 15 LAT/: Puchary w tej kategorii ufundował - Poseł do Parlamentu    Europejskiego Pan Jacek Włosowicz:  
- za zajęcie III miejsce dla zespołu STUDIO DANCE FACTORY
- za zajęcie II miejsca dla zespołu KLEKSIKI I
- za zajęcie I miejsca dla zespołu IMPULS III  

Nagrodę pieniężną za zajęcie I miejsca ufundował Dyrektor WDK w Kielcach Pan Jarosław Machnicki.

                                         

2 * W kat. INNE FORMY TAŃCA /DO 11 LAT/ Puchary w tej kategorii ufundował-Poseł na Sejm RP Pan Artur Gierada:  
- za zajęcie III miejsca dla zespołu KRYSZTAŁKI
- za zajęcie II miejsca dla zespołu MAŁE TRZPIOTY
- za zajęcie I miejsca dla zespołu IMPULS IV  

Nagrodę pieniężną za zajęcie I miejsca ufundował Dyrektor WDK w Kielcach Pan Jarosław Machnicki.  

 

3*.W  kat. INNE FORMY TAŃCA /DO 15 LAT/ Puchary w tej kategorii ufundował-Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Jacek Włosowicz:  
- za zajęcie III miejsca dla zespołu PROGRES III
- za zajęcie II miejsca dla zespołu STUDIO DANCE FACTORY
- za zajęcie I miejsca dla zespołu MAŁE KIELCZANKI  

Nagrodę pieniężną za zajęcie I miejsca ufundował Dyrektor WDK w Kielcach Pan Jarosław Machnicki.    

 

4*  W  kat. INNE FORMY TAŃCA /POWYŻEJ 15 LAT/ Puchary w tej kategorii ufundował-Poseł na sejm RP Pan Artur Gierada:  


- za zajęcie III miejsca dla zespołu IMPULS II
-za zajęcie II miejsca dla zespołu TRZPIOTY
- za zajęcie I miejsca dla zespołu REWANŻ II  

Nagrodę pieniężną za zajęcie I miejsca ufundował Dyrektor WDK w Kielcach Pan Jarosław Machnicki.    

 

5* W  kat. TANIEC NOWOCZESNY /DO 11 LAT/ Puchary w tej kategorii ufundował Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł:  

- za zajęcie III miejsca dla zespołu REWANŻ VI
- za zajęcie II miejsca dla zespołu MINI PROGRES II
- za zajęcie I miejsca dla zespołu REWANŻ IV  

Nagrodę pieniężną za zajęcie I miejsca ufundował Dyrektor WDK w Kielcach Pan Jarosław Machnicki  

6*  W kat. TANIEC NOWOCZESNY /DO 15 LAT/ Puchary w tej kategorii ufundował Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł:  

- za zajęcie III miejsca dla zespołu KLEKSIKI I
- za zajęcie II miejsca dla zespołu PROGRES II
- za zajęcie I miejsca dla zespołu MINI PROGRES I    

Nagrodę pieniężną za zajęcie I miejsca ufundował Dyrektor WDK w Kielcach Pan Jarosław Machnicki      

7 * W  kat. TANIEC NOWOCZESNY /POWYŻEJ 15 LAT/ Puchary w tej kategorii ufundował Dyrektor WDK w Kielcach Pan Jarosław Machnicki:  

- za zajęcie III miejsca dla zespołu NIE PRZYZNANO
- za zajęcie II miejsca dla zespołu REWANŻ A
- za zajęcie I miejsca dla zespołu PROGRES I  

Nagrodę pieniężną za zajęcie I miejsca ufundował Dyrektor WDK w Kielcach Pan Jarosław Machnicki    

 

8 * W kat. PRODUKCJE /BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH/ Puchary w tej kategorii ufundował Dyrektor WDK w Kielcach Pan Jarosław Machnicki:  

- za zajęcie III miejsca dla zespołu NIE PRZYZNANO
- za zajęcie II miejsca dla zespołu KLEKS
- za zajęcie I miejsca dla zespołu REWANŻ  

Nagrodę pieniężną za zajęcie I miejsca ufundował Dyrektor WDK w Kielcach Pan Jarosław Machnicki    

 

Jury przyznaje dodatkowo dwa wyróżnienia:    
dla zespołu KLEKS za najlepszą charakteryzację        

 

Dodatkowym wyróżnieniem X Świętokrzyskich Konfrontacji Tanecznych jest zaproszenie do udziału w koncercie ,,Gospodarze - Gościom", który odbędzie się 15 lipca 2012 r. Zespoły wytypowane przez Arkadiusza Szostaka, które otrzymują zaproszenia:  
REWANŻ
KLEKS
PROGRES
MINI PROGRES
EFEKT
IMPULS      

   

GRAND PRIX oraz puchar Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach otrzymuje zespół: REWANŻ  

   

Nagrodę pieniężną za zdobycie GRAND PRIX oraz puchar ufundował Dyrektor WDK w Kielcach Pan Jarosław Machnicki

Kielce,10 czerwca 2012 r. 

MEDIA

RADIO KIELCE

ECHO DNIA

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 67
Realizacja nbStudio