Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

XXXVI Buskie Spotkania z Folklorem - lista uczestników zaproszonych do udziału w koncercie finałowym

2012/05/21

    19 i 20 maja podczas konkursu finałowego XXXVI Buskich Spotkań z Folklorem zaprezentowało się 69 wykonawców muzyki ludowej. Uczestnicy finału zostali wyłonieni na podstawie eliminacji rejonowych w Ciekotach, Nowym Korczynie oraz Jędrzejowie. Organizatorami festiwalu są: Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach,  Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Polskie Radio Kielce, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach, Urząd Gminy w Nowym Korczynie, Gminny Ośrodek Kultury w Masłowie oraz Jędrzejowski Dom Kultury. Posiadający wieloletnią tradycję festiwal, nie tylko promuje kulturę ludową regionu, ale także sprzyja integracji środowiska artystów folkloru. Stwarza przy tym możliwość artystycznej konfrontacji wykonawców, i co najważniejsze – stanowi doskonałą przestrzeń dla popularyzacji ludowego muzykowania, śpiewu i tańca.
    W Radzie Artystycznej konkursu finałowego zasiedli: Dariusz Nawrocki – kierownik artystyczny, choreograf Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Włókniarzy „Poltex” w Łodzi; Andrzej Piotrowski – etnochoreograf Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach; dr Jerzy Szczyrba – muzykolog, adiunkt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Leszek Ślusarski – kierownik redakcji muzycznej Radia Kielce oraz Jerzy Gumuła – sekretarz Jury, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK w Kielcach.
    Jury zwróciło szczególną uwagę na wysoki poziom artystyczny tegorocznych prezentacji. Zarówno repertuar, jak i stroje ludowe występujących na scenie artystów cechował autentyzm oraz zgodność z tradycjami regionu świętokrzyskiego.
    Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji konkursu finałowego, Jury postanowiło zaprosić do udziału w koncercie laureatów następujących wykonawców:
   
- Henryk Cacek - akordeon
- Stanisław Dufaj - skrzypce
- Edward Gola - skrzypce
- Eugeniusz Karbownik - skrzypce
- Adam Kocerba - harmonia
- Piotr Wierzba - klarnet
- Czesław Wojsław - akordeon
- Krystyna Mochocka
- Stefan Wyczyński
- Wacław Pejas
- Kapela Bielińska
- Kapela „Buskowianie”
- Kapela „Ciekoty”
- Kapela Herbusia z Makoszyna
- Kapela Rodzinna Jerzego Całki
- Kapela Rodzinna Korbanów
- Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy
- Kapela z Bolmina
- Kapela Zygmunta Jakubowskiego
- Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty”
- Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie”
- Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”
- Zespół Pieśni i Tańca „Wiśliczanie”
- Zespół Pieśni i Tańca DK Małogoszcz
- Zespół Śpiewaczy „Borianki”
- Zespół Śpiewaczy „Dwikozianie”
- Zespół Śpiewaczy „Górnianecki”
- Zespół Śpiewaczy „Kępianki”
- Zespół Śpiewaczy „Łącznianie”
- Zespół Śpiewaczy „Makoszyńskie Przepióreczki”
- Zespół Śpiewaczy „Mójczanki”
- Zespół Śpiewaczy „Zawichost”

 
Koncert laureatów XXXVI Buskich Spotkań z Folklorem połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 10 czerwca w muszli koncertowej w Parku Miejskim w Kielcach o godzinie 15.00. 

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 6
Realizacja nbStudio