Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

XIII Międzynarodowe Spotkania Chóralne Ad Gloriam Dei dobiegły końca

2012/05/17

XIII Międzynarodowe Spotkania Chóralne Ad Gloriam Dei dobiegły końca. Kolejny raz Pińczów gościł chórzystów z Polski i z zagranicy. 

 

Międzynarodowe Spotkania Chóralne Ad Gloriam Dei to festiwal o bogatej tradycji. Organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach konkurs od 13 lat aktywizuje środowiska muzyczne z kraju i z zagranicy. Biorą w nim udział chóry wykonujące repertuar sakralny. Konkurs stanowi dla nich okazję do twórczej konfrontacji, porównania dorobku artystycznego i wysłuchania uwag specjalistów oceniających prezentacje konkursowe. 

Zgodnie z tradycją, w połowie maja miejscem muzycznego spotkania jest popauliński zabytkowy kompleks budynków, w którym mieszczą się kościół pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty oraz Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie. Umiejscowienie festiwalu w tak malowniczym i interesującym kulturowo obiekcie podnosi jego atrakcyjność i znaczenie dla promocji regionu. Do Pińczowa rokrocznie przybywają wykonawcy z różnych stron Europy. W ciągu trzynastoletniej historii festiwalu miasto gościło artystów ze Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Węgier, Danii, Litwy i Rosji. Wielu z nich powraca do Pińczowa po raz kolejny, bowiem zarówno samo miasto – bogate w zabytki i ciekawostki architektoniczne – jak i spotkanie w popaulińskim kościele w gronie miłośników muzyki chóralnej mają nieodparty urok.

Tegoroczny festiwal odbył się 13 maja pod patronatem:

Tadeusza Kowalczyka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,

Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

Jego Ekscelencji ks. Biskupa Kazimierza Ryczana – Biskupa Kieleckiego,

Jana Moskwy – Starosty Powiatu Pińczowskiego,

Włodzimierza Baduraka – Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów,

dr Anny Tarnowskiej – Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

 

Zgodnie z tradycją, wzięło w nim udział 5 chórów:

Chór Mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zabrzu, 

Chór Benedictus z Uniwersytetu Pedagogicznego w Ružomberok na Słowacji, 

Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 

Chór Egressy Chamber Choir z węgierskiego miasta Tata, 

Chór Keresztelö Szent János Kórus z Heres na Węgrzech. 

 

Przesłuchania konkursowe odbyły się w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie o godzinie 12.30. Prezentacjom tym towarzyszyła liczna widownia oraz oceniająca je Rada Artystyczna w składzie:

dr Anna Tarnowska – adiunkt Akademii Sztuki w Szczecinie, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, 

prof. Janusz Król – prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

dr Jerzy Szczyrba – muzyk, kompozytor, adiunkt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Po przesłuchaniach konkursowych jurorzy podjęli wyzwanie oceny wysłuchanych prezentacji, natomiast miłośnicy muzyki chóralnej zostali zaproszeni na koncert towarzyszący, który ze względu na niesprzyjającą aurę odbył się w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury o godzinie 15.

O godzinie 17. mieszkańcy Pińczowa wzięli udział w uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty, do której oprawę muzyczną stanowiły pieśni w wykonaniu uczestników festiwalu. Po mszy świętej odbył się finałowy koncert muzyki sakralnej, w trakcie którego wręczono nagrody i wyróżnienia. Licznie zgromadzona publiczność z entuzjazmem nagradzała brawami laureatów festiwalu. Ceremonię zaszczycili obecnością m.in. Mirosław Pawlak – poseł na Sejm RP, Małgorzata Kowalińska – reprezentująca Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Jan Moskwa – Starosta Powiatu Pińczowskiego, Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów oraz Jacek Koźlecki – Prezes Zarządu „Doliny Nidy”. 

Dzięki hojności fundatorów oraz życzliwości i zaangażowaniu współorganizatorów,  nagrodzony został trud artystów włożony w przygotowanie repertuaru konkursowego, a wykonawcy podjęci zostali w Pińczowie z prawdziwie staropolską gościnnością.

Festiwal zamknęła pieśń Gaude, Mater Polonia w zbiorowym wykonaniu wszystkich uczestników Spotkań Chóralnych.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach składa serdeczne podziękowania na ręce wszystkich tych, którzy wsparli realizację przedsięwzięcia.  Dziękujemy współorganizatorom: ks. Dziekanowi Janowi Staworzyńskiemu – dziekanowi dekanatu pińczowskiego i proboszczowi parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie, oraz Pawłowi Wawreckiemu – Dyrektorowi Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie. Dziękujemy również Pracownikom PSCK, którzy aktywnie wsparli realizację festiwalu.

Szczególnie gorąco pragniemy podziękować darczyńcom – fundatorom nagród konkursowych, sponsorom zakwaterowania i wyżywienia uczestników festiwalu. Są wśród nich:

dr Czesław Siekierski – poseł do Parlamentu Europejskiego – fundator jednej z nagród festiwalowych,

Mirosław Pawlak – poseł na Sejm RP – fundator jednej z nagród festiwalowych,

Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, fundator zakwaterowania i wyżywienia dla jednego z chórów zagranicznych,

ks. dziekan Jan Staworzyński – dziekan dekanatu pińczowskiego i proboszcz parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie – fundator jednej z nagród festiwalowych,  

Jan Moskwa – Starosta Powiatu Pińczowskiego – fundator jednej z nagród konkursowych oraz sponsor zakwaterowania dla 2 chórów zagranicznych,

Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów – fundator jednej z nagród konkursowych oraz sponsor wyżywienia dla 2 chórów zagranicznych oraz obiadu dla wszystkich wykonawców,

Jacek Koźlecki – Prezes Zarządu „Doliny Nidy” – fundator jednej z nagród festiwalowych,

Jakub Madej – Prezes Banku Spółdzielczego w Pińczowie – fundator jednej z nagród festiwalowych,

dr Anna Tarnowska – Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – fundator Pucharu dla najlepszego dyrygenta XIII Międzynarodowych Spotkań Chóralnych Ad Gloriam Dei,

Paweł Wawrecki – Dyrektor Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury – współorganizator Festiwalu – fundator jednej z nagród konkursowych,

Beata Knapik – właściciel firmy SEWIB – fundator jednej z nagród festiwalowych.

 

Patronat medialny nad XIII Międzynarodowymi Spotkaniami Chóralnymi Ad Gloriam Dei sprawowali:

Portal Informacji Kulturalnej województwa świętokrzyskiego,

Polskie Radio Kielce,

Radio Plus Kielce,

TVP Kielce,

„Echo Dnia”.

 

Organizatorem festiwalu jest Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

 

 

Tekst: Karolina Opałko-Moćko

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 50
Realizacja nbStudio