Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

XXXVI Buskie Spotkania z Folklorem - kolejność prezentacji w konkursie finałowym

2012/05/14

XXXVI BUSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM 2012’
Kolejność prezentacji w konkursie finałowym

SOBOTA, 19 V 2012’, godz. 11:00:
1. Kapela „Buskowianie”
2. Adam Kocerba
3. Piotr Wierzba
4. Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty”
5. Kapela „Ciekoty”
6. Zespół Śpiewaczy „Dwikozianie”
7. Kapela „Ponidzie”
8. Artur Szczepanek
9. Zespół Śpiewaczy „Jaworzanki”
10. Zespół Śpiewaczy „Łącznianie”
11. „Kapela Bielińska”
12. Zespół Śpiewaczy „Zawichost”
13. Zespół Śpiewaczy „Mójczanki”
14. Zespół Śpiewaczy „Dalmarjanki”
15. Kapela „Korczynianie”
16. Zespół Śpiewaczy „Borianki”
17. Kapela „Piekoszowianie”
18. Zespół Pieśni i Tańca „Wierna Rzeka”
19. Eugeniusz Karbownik
20. Stefan Wyczyński
21. Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy
22. Leszek Mędryk
23. Zespół Śpiewaczy „Bolminianki”
24. Stanisława Żądecka
25. Dariusz Adamczyk
26. Kapela z Bolmina
27. Zespół Śpiewaczy „Sobkowianki”
28. Zespół Śpiewaczy „Nowowsianki”
29. Zespół Śpiewaczy „Drożanie”

NIEDZIELA, 20 V 2012’, godz.11:00:
1. Zenon Gliwiński
2. Stanisława Dufaj
3. Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie”
4. Zespół Śpiewaczy „Kopcowianki”
5. Władysław Bąk
6. Kapela „Leśnianie”
7. Zespół Śpiewaczy „Pacanowianie”
8. Zespół Śpiewaczy „Echo z Adamowa”
9. „Kapela Herbusia” z Makoszyna
10. Edward Banakowicz
11. Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska”
12. Zespół Śpiewaczy „Kępianki”
13. Zespół Śpiewaczy „ Łabecanki”
14. Zespół Śpiewaczy „Brzezinianki”
15. Kapela „Gnieździska”
16. Alfreda Nowak
17. Kapela Zygmunta Jakubowskiego
18. Zespół Śpiewaczy „Wolanecki”
19. Cecylia Korban
20. Zespół Śpiewaczy „Górnianecki”
21. Zespół Pieśni i Tańca „Bęczkowianie”
22. Krystyna Mochocka
23. Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin”
24. Kapela Rodzinna Korbanów
25. Agata Korban
26. Henryk Cacek
27. Zespół Śpiewaczy „Szewczanki”
28. Zespół Śpiewaczy „Bolechowiczanie”
29. Zespół Pieśni i Tańca DK Małogoszcz
30. Wacław Pejas
31. Zespół Śpiewaczy „Makoszyńskie Przepióreczki”
32. Kapela Mirosława Piaseckiego
33. Edward Gola
34. Kapela Rodzinna Jerzego Całki
35. Jan Ozga
36. Kapela Czesława Wojsława
37. Czesław Wojsław
38. Zespół Pieśni i Tańca „Wiśliczanie”
39. Bogdan Kaleta
40. Zespół Pieśni i Tańca „Wincentowianie”

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 15
Realizacja nbStudio