Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Warsztaty KULTYWOWANIE TRADYCJI LUDOWYCH KIELECCZYZNY

2012/04/03

W dniach 31.03 - 1.04.2012 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach odbyło się szkolenie folklorystyczne ,,Kultywowanie tradycji ludowych Kielecczyzny”. Wzięło w nich udział osiemdziesięciu członków artystycznych zespołów ludowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z województwa świętokrzyskiego.
Uczestnicy szkolenia doskonalili swoje umiejętności taneczne i muzyczne.        
    Podczas warsztatów muzycznych prowadzonych przez Jerzego Gumułę – muzyka, kierownika Działu Dziedzictwa Kulturowego w WDK artyści ludowi poznali dwadzieścia trzy nowe piosenki i przyśpiewki ludowe, a także otrzymali śpiewniki z zapisem nutowym.
    Zajęcia obejmowały materiał muzyczny z całego województwa, poczynając od Sandomierza i Kazimierzy Wielkiej, a kończąc na Opocznie i Włoszczowie. Uczestnicy szkolenia uczyli się charakterystycznych dla naszego regionu pieśni: zawiśloki, powiśloki, polka kłaniana, copcorz, okrągloki, polki i oberki regionalne.
Członkowie zespołów pieśni i tańca, pod okiem choreografa Andrzeja Piotrkowskiego i przy akompaniamencie Grzegorza Michty, nauczyli się układów tańców narodowych (suita chodzonych) oraz tańców regionalnych (wyrywany, walczyk świętokrzyski, copcorz, polka, skakany, owcorz, wyrywany, polka kłaniana).
    Zarówno śpiewacy, jak i tancerze mieli możliwość konsultacji swoich strojów ludowych (strój kielecki, świętokrzyski, opatowski, sandomierski, opoczyński i krakowiaków wschodnich). Zajęcia prowadziła etnograf Janina Skotnicka, kierownik Działu Sztuki Ludowej Muzeum Narodowego w Kielcach. Omówieniu strojów służyła wystawa ,,Odmiany strojów ludowych województwa świętokrzyskiego”, ilustrująca materiał teoretyczny.
Szkolenie zakończyło się wspólnym pokazem taneczno-muzycznym uczestników.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 31
Realizacja nbStudio