Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Szkolenie w zakresie: Nowelizacje przepisów Prawa Pracy w 2012

2012/01/03

LOGO_WDK.jpg

SZANOWNI PAŃSTWO!
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
organizuje
w dniu 31.01.2012 r.
szkolenie w zakresie :

Nowelizacje przepisów Prawa Pracy w 2012
– praktyczne warsztaty


Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób pracujących w działach kadr instytucji kultury jak również: dyrektorów, przedstawicieli instytucji kultury , stowarzyszeń, fundacji i organizacji kulturalnych.


Czas szkolenia : 31.01.2012 w godzinach od 10.00 – 16.00
 ( z 30 minutową przerwą na obiad)

Szkolenie poprowadzi Pani Barbara Kaszycka - nadinspektor, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

Zakres szkolenia:

1. Nowelizacje przepisów prawa pracy w 2012

-  tryb wydawania świadectw pracy 
-zatrudnianie osób niepełnosprawnych
-zawieranie umów na czas określony
-udzielanie zaległych urlopów w 2012 r.

2. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
-  rodzaje umów w tym umowy terminowe
- tryb rozwiązania umowy o pracę

3. Przepisy o czasie pracy
-  wymiar czasu pracy
-  niepełny wymiar czasu pracy
-  doba pracownicza
-  przeciętna tygodniowa norma czasu pracy
- okres rozliczeniowy, rozkład czasu pracy, system czasu pracy, elastyczny czas pracy

4. Wybór najdogodniejszego systemu czasu pracy, – czyli, w jaki sposób możną uchronić się przed planowaniem pracy w godzinach nadliczbowych i przed stratami czasu pracy pracowników w instytucjach kultury
- podstawowy system czasu pracy
- równoważny system czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem weekendowego systemu czasu pracy
- zadaniowy czas pracy –
-praca w godzinach nadliczbowych z przykładami jej rozliczania
-rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenie za pracę w godzinach
- ewidencja czasu pracy.

5. Świadczenia pracownicze wynikające z rozliczenia czasu pracy

6.Urlopy pracownicze
-wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracowników w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
-tryb udzielania urlopu wypoczynkowego
- urlop bezpłatny, wychowawczy

7.Dokumentacja pracownicza

KARTA ZGŁOSZENIA

WIECEJ INFORMACJI: ZAKŁADKA SZKOLENIA

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 65
Realizacja nbStudio