Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Zapraszamy do udziału w XXIX Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim

2019/03/05

Serdecznie zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do udziału w XXIX Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dzieci z klas I–III,
  • dzieci z klas IV–VI i VII i VIII.

W eliminacjach biorą udział uczestnicy zakwalifikowani na podstawie protokołów jurorskich z wcześniejszych stopni eliminacyjnych (w wypadku eliminacji wojewódzkich obowiązują protokoły z eliminacji rejonowych). Można zakwalifikować 3 osoby z każdego rejonu.

Eliminacje dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego odbędą się 25 kwietnia 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach o godz. 10.00.

Zakwalifikowanie do udziału w eliminacjach uczestników z terenu powiatu kieleckiego odbywa się tylko na podstawie protokołów eliminacyjnych niższego szczebla.

Karty uczestników i protokoły należy przesłać do 19 kwietnia 2019 roku na adres:

  • Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego
  • ul. Ściegiennego 2
  • 25–033 Kielce 
  • z dopiskiem MOKR – DDK
  • lub faksem na numer: 41 36 18 381                         

Dodatkowych informacji zainteresowanym udziela Hubert Guza (DDK WDK), nr tel.: 41 36 55 134. 

Regulamin OMKR

Karta zgłoszenia

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 319
Realizacja nbStudio