Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Zapraszamy do nadsyłania prac na VI Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny WOLNY CZAS - BEZPIECZNY CZAS

2018/06/14

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury już po raz szósty zapraszają  uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Wolny czas – bezpieczny czas". Prace można nadsyłać do 28 września 2018 roku.

Część plastyczna konkursu skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, natomiast część fotograficzna do uczniów wszystkich typów szkół gimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy mają za zadanie w swoich pracach pokazać zasady bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii i wakacji, najbezpieczniejsze miejsca do spędzania wolnego czasu, przedstawić bezpieczne sytuacje oraz wyeksponować zagrożenia, jakie czekają na młodych ludzi.

Regulamin

Prace plastyczne należy przesyłać na adres:

  • Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
  • ul. Ściegiennego 2
  • 25–033 Kielce

z dopiskiem: Konkurs plastyczny "Wolny czas – bezpieczny czas"

Fotografię prosimy przesłać drogą e-mailową na adres: artystyczny@wdk-kielce.pl w formie załączników do listu elektronicznego i opatrzyć ją podpisem: Konkurs fotograficzny "Wolny czas – bezpieczny czas".

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o werdykcie jury.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach: 

Zainteresowanym udziałem w konkursie wszelkich informacji udzielają:

  • Marcin Janaszek z Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, nr tel.: 41 36 55 141; e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl
  • Małgorzata Sałapa-Bazak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, nr tel.: 41 349 23 38; malgorzata.salapa-bazak@ki.policja.gov.pl

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 192
Realizacja nbStudio