Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

XII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA CHÓRALNE ?AD GLORIAM DEI?

2011/05/17

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Artystycznej oceniającej
XII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA CHÓRALNE ‘AD GLORIAM DEI’
15 maja 2011, Kościół pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie

 


Rada Artystyczna w składzie:
•    prof. Janusz Król – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - przewodniczący Rady Artystycznej
•    dr Anna Tarnowska – Adiunkt Akademii Sztuki w Szczecinie, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
•    Małgorzata Banasińska – Barszcz – muzyk, dyrygent współpracująca m.in.  z Filharmonią Świętokrzyską i Politechniką Świętokrzyską
•    Karolina Opałko – muzyk Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, sekretarz Rady Artystycznej
Po wysłuchaniu  6 prezentacji konkursowych postanowiła przyznać następujące nagrody:

GRAND PRIX : AKADEMICKI CHÓR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Nagroda ufundowana została przez WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W KIELCACH.


I NAGRODA : ‘VOX COELESTIS’ CHÓR WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE
Nagroda ufundowana została przez Małgorzatę Saramonowicz – Prezes Pińczowskich Zakładów Kamienia Budowlanego.


II NAGRODA : ESTERHAZY ENEKEGYUTTES Z TATA, WĘGRY
Nagroda ufundowana została przez:  Posła do Parlamentu Europejskiego, dr Czesława Siekierskiego oraz Księdza Dziekana Dekanatu Pińczowskiego – Jana Staworzyńskiego.


III NAGRODA : CHÓR MIESZANY ‘SYMFONIA’ Z GDYNI
Nagroda ufundowana została przez Leszka Irlę – Prezesa Kopalni „Leszcze” w Pińczowie.

III NAGRODA : CHÓR MIESZANY ‘PROSVITA’ , KOŁOMYJA, POLSKA
Nagroda ufundowana została przez: Jerzego Suchańskiego – Prezesa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Jacka Włosowicza – Posła do Parlamentu Europejskiego.


WYRÓŻNIENIE: KERESZTELO SZENT JANOS KORUS, WĘGRY
Nagroda ufundowana została przez Jakuba Madeja – Prezesa Banku Spółdzielczego w Pińczowie.

NAGRODA SPECJALNA - puchar dla najlepszego dyrygenta Festiwalu: MONIKA SZMIDT
Puchar ufundowany został przez dr Annę Tarnowską – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Nagrody dodatkowe dla chórów zagranicznych:
Nagroda w postaci książkowej dla chóru KERESZTELO SZENT JANOS KORUS z Węgier ufundowana została przez Marię Zubę – Poseł na Sejm RP.
Nagroda w postaci książkowej dla chóru ESTERHAZY ENEKEGYUTTES Z TATA z Węgier ufundowana została przez Łukasza Łaganowskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.
Nagroda w postaci książkowej dla CHÓRU MIESZANEGO ‘PROSVITA’ z Ukrainy ufundowana została przez Marzenę Okła-Drewnowicz – Poseł na Sejm RP.

Nagrody ufundowali:
Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Włosowicz
Poseł na Sejm RP – Maria Zuba
Poseł na Sejm RP – Marzena Okła-Drewnowicz
Ks. Kanonik Jan Staworzyński – Dziekan Dekanatu Pińczowskiego
Jerzy Suchański – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
dr Anna Tarnowska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Małgorzata Saramonowicz – Prezes Pińczowskich Zakładów Kamienia Budowlanego
Jakub Madej – Prezes Banku Spółdzielczego w Pińczowie
Leszek Irla – Dyrektor Kopalni „Leszcze”
Łukasz Łaganowski – Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach

Fundatorem zakwaterowania dla zagranicznych uczestników Festiwalu jest Starosta Powiatu Pińczowskiego – Jan Moskwa.
Fundatorem wyżywienia dla uczestników Festiwalu jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów – Włodzimierz Badurak.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 174
Realizacja nbStudio