Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Zmarł Paweł Pierściński

2017/05/23

Wczoraj wieczorem dotarła do nas bardzo smutna wiadomość – w wieku 79 lat zmarł Paweł Pierściński – fotograf, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, działacz społeczny, organizator ruchu fotograficznego pejzażystów polskich, komisarz ogólnopolskich wystaw fotografii krajobrazowej. Twórca i animator Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

Urodził się w 25 maja 1938 w Kielcach. Z wykształcenia był magistrem inżynierem budownictwa lądowego w specjalności mosty i budowle podziemne, absolwentem Politechniki Warszawskiej. Pracował w Kieleckim Zjednoczeniu Budownictwa w Kielcach, na stanowisku inspektora ds. wynalazczości i racjonalizacji (19631967). Od 1967 roku wykonywał wolny zawód artysty fotografika. Był współtwórcą i organizatorem pracy studenckiej grupy artystycznej "Stodoła '60" (19601976). Był członkiem Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego (od 1955), a następnie członkiem i wiceprezesem Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego w Kielcach (19611982). Zorganizował i kierował pracą artystycznej "Grupy Roboczej" przy Świętokrzyskim Towarzystwie Fotograficznym w Kielcach (19621968). Paweł Pierściński zorganizował Kielecką Delegaturę (1975), a następnie Okręg Świętokrzyski Związku Polskich Artystów Fotografików w Kielcach (1978) i kierował jego pracą jako prezes do 1988 roku. Zorganizował i kierował pracą artystycznej "Grupy 10 x 10" przy Kieleckiej Delegaturze ZPAF (19761978). Zorganizował stałą Galerię Fotografii w Kielcach (1977) i pełnił nieprzerwanie funkcję jej komisarza do 1988 roku. Był organizatorem i komisarzem Ogólnopolskich Wystaw Fotograficznych pn. "Biennale Krajobrazu Polskiego" (Kielce) oraz Ogólnopolskich Sympozjów Fotograficznych pn. "Krajobraz" (Kielce 19771989), a także wystaw "Polska fotografia krajobrazowa" (Kielce 1985) oraz "Krajobrazy świata w fotografii polskich podróżników" (Galeria "Zachęta", Warszawa 1987).

Paweł Pierściński był autorem ponad 250 wystaw indywidualnych, ponad 600 razy eksponował fotografie na wystawach w kraju i zagranicą, otrzymał liczne medale, nagrody i dyplomy. Wydał kilkanaście albumów indywidualnych. Fotografie Pawła Pierścińskiego były wielokrotnie publikowane w almanachach światowej fotografii. Główną inspiracją i tworzywem artystycznym w pracach Pawła Pierścińskiego od początku drogi twórczej był rodzimy krajobraz wiejski Gór Świętokrzyskich, Ponidzia i okolic Kielc.

Paweł Pierściński otrzymał liczne odznaczenia państwowe, między innymi: Krzyż Oficerski oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, srebrną Odznakę "Gloria Artis" oraz honorowe odznaczenia Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) w Genewie: AFIAP, EFIAP, i EsFIAP. Hasła imienne "Paweł Pierściński" znajdują się, między innymi w Międzynarodowych Encyklopediach Fotografów oraz w Międzynarodowych Słownikach Biograficznych.

 

Edyta Ruszkowska (PIK)

 

Fotopolis  Nie żyje Paweł Pierściński...

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 68
Realizacja nbStudio