Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na XXVII Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski

2017/03/14

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza dzieci ze szkół podstawowych do udziału w XXVII Ogólnopolskim Małym Konkursie Recytatorskim. 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dzieci z klas I-III, 
  • dzieci z klas IV-VI. 

W eliminacjach biorą udział uczestnicy zakwalifikowani na podstawie protokołów jurorskich z wcześniejszych stopni eliminacyjnych (w wypadku eliminacji wojewódzkich obowiązują protokoły z eliminacji rejonowych). Można zakwalifikować 4 osoby z każdego rejonu.

Eliminacje dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego odbędą się 12 kwietnia 2017 roku (uwaga! nastapiła zmiana terminu - z 14 kwietnia na 12 kwietnia) w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach o godz. 10.00.

Zakwalifikowanie do udziału w eliminacjach uczestników z terenu powiatu kieleckiego odbywa się tylko na podstawie protokołów eliminacyjnych niższego szczebla. 

Karty uczestników i protokoły należy przesłać do 11 kwietnia 2017 roku na adres:

  • Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego
  • ul. Ściegiennego 2
  • 25-033 Kielce, skr. poczt. nr 5

z dopiskiem MOKR - DDK

lub faksem na numer: 41 36 18 381.

Szczegółowych informacji nt. konkursu udziela Hubert Guza z Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK, nr tel.: 41 36 55 134.

 

Regulamin 

Karta zgłoszenia

 

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 75
Realizacja nbStudio