Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Zmarł Janusz Chmielewski

2016/12/14

W wieku 80 lat zmarł Janusz Chmielewski - choreograf, tancerz, reżyser, wieloletni pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury, kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Kielce".

Janusz Chmielewski urodził się 8 lipca 1936 roku w Kielcach w rodzinie robotniczej. Ukończył siedmioletnią szkołę podstawową, następnie uczęszczał do szkoły ogólnokształcącej w Kielcach. W latach 1956-1957 był tancerzem w Teatrze Muzycznym "Operetka" w Kielcach. Po rozwiązaniu Teatru Muzycznego przez dwa lata był choreografem w Zakładowym Domu Kultury w Rudkach. Następnie pracował jako dekorator w Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Kielcach. W latach 1961-65 prowadził zespoły taneczne w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Kielcach.  Był też tancerzem-solistą w Zespole Estradowym "Melorytm". Tańczył z Marianną Kiszkurno, późniejszą założycielką kieleckiego zespołu "Trzpioty". W tym czasie ukończył choreografię w Pedagogicznym Studium Tanecznym w Warszawie.

Od 1965 roku związał się z Wojewódzkim Domem Kultury, gdzie pracował do 2005 roku. Prowadził Zespół Pieśni i Tańca "Kielce", który powstał w lutym 1973 roku. Był jego kierownikiem artystycznym. Wspierał opieką instruktorską zespoły folklorystyczne działające na terenie województwa świętokrzyskiego, doradzał pod względem repertuarowym i warsztatowym amatorskim zespołom tanecznym, organizował wydarzenia promujące amatorski ruch artystyczny z dziedziny tańca i folkloru.  Reżyserował widowiska folklorystyczne oraz współpracował przy Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Przez wiele lat opracowywał układy choreograficzne dla zespołu "Kielce".

W latach 1977-89 współpracował jako choreograf z Krajowym Związkiem Spółdzielni Zabawkarskich w Kielcach. Został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką ZG Pracownika Kultury i Sztuki, Nagrodą Staszicowską.  Otrzymał wyróżnienia: Zasłużony Działacz Kultury  oraz Zasłużony dla Kielecczyzny oraz Złotą Odznakę TOPR.

Janusz Chmielewski zmarł 13 grudnia 2016 roku.

(PIK)

Więcej zdjęć: Zespół Pieśni i Tańca "Kielce"

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 19
Realizacja nbStudio