Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Świętokrzyski Manifest Animatorów Kultury

2016/11/24

My – ludzie działający na rzecz kultury w województwie świętokrzyskim – zwracamy się do wszystkich zainteresowanych rozwojem kultury i działań na rzecz szeroko pojętej edukacji kulturowej w naszym regionie.

Sięgając do historii, tradycji i wartości, chcemy podejmować działania przygotowujące jednostki do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania posłużą rozwojowi kompetencji kulturowych mieszkańców naszego województwa – zwiększą szanse na samorealizację, poprawią umiejętność swobodnego wyrażania siebie i konstruowania swojej tożsamości, komunikowania się z innymi, tworzenia i korzystania z dóbr kultury.

Zachęcając do wspólnej pracy, zamierzamy wykorzystać nasze umiejętności edukatorów, animatorów, twórców i artystów – i stworzyć sieć aktywności kulturowej, która pozwoli w szerszym zakresie korzystać z dóbr dziedzictwa kulturowego i współtworzyć je.

Naszym celem jest powołanie opartej na dialogu i współpracy Świętokrzyskiej Sieci Animatorów Kultury.

Zapraszamy zatem do współpracy:

  • animatorów i edukatorów,
  • nauczycieli i pedagogów,
  • menadżerów kultury,
  • środowiska akademickie,
  • twórców i artystów, 
  • przedstawicieli instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych,
  • przedstawicieli władz lokalnych i świata biznesu.

Zapraszamy do wspólnych działań.

Złożenie podpisu pod Manifestem symbolizuje zgłoszenie poparcia dla wyrażonych w nim intencji i nie niesie żadnych konsekwencji prawnych, finansowych ani organizacyjnych.

Manifest ma charakter informacyjny i służy wzbudzeniu zainteresowania inicjatywą pt. Świętokrzyska Sieć Animatorów Kultury, której zawiązanie planowane jest na 2017 rok.

Prosimy o osobiste składanie podpisów w sekretariacie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 41
Realizacja nbStudio