Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych - Ciekoty 2017

2016/11/24

6 stycznia 2017 r. o godz. 14.00 w Centrum Edukacyjnym "Szklany Dom" w Ciekotach odbędzie się coroczny Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie. 

Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach. Pierwsza to autentyczne formy kolędowania, takie jak chodzenie z gwiazdą, szopką, turoniem oraz "herody", które odzwierciedlają tradycje kolędnicze regionu, z którego pochodzi zespół. Druga kategoria to stylizowane grupy kolędnicze, których prezentacje wychodzą poza tradycyjne formy kolędowania.

Zespoły powinny występować we właściwym dla danego widowiska stroju kolędniczym oraz posiadać rekwizyty z odpowiednich materiałów. Czas prezentacji nie może przekraczać 20 minut.

Więcej informacji nt. przeglądu można znaleźć w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Regulamin, s. 1

Regulamin, s. 2

Karta uczestnictwa

Oceny prezentacji zespołów kolędniczych dokona komisja artystyczna powołana przez organizatorów. Najlepsze grupy zostaną uhonorowane nagrodami i dyplomami. Laureaci przeglądu będą reprezentować województwo świętokrzyskie w "Karnawale Góralskim" w Bukowinie Tatrzańskiej i "Pastuszkowym Kolędowaniu" w Podegrodziu.

Zespoły kolędnicze zainteresowane wzięciem udziału w przeglądzie proszone są o wypełnienie kart zgłoszenia i przesłanie ich w terminie do 28 grudnia na adres: 

  • Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego 
  • Dział Dziedzictwa Kulturowego 
  • ul. Ściegiennego 2 
  • 25–033 Kielce

Dodatkowych informacji zainteresowanym udzielają pracownicy Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK, nry tel.: 41 36 55 134 / 136.

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 87
Realizacja nbStudio