Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Program Świętokrzyskiej Giełdy Projektów zorganizowanej w ramach projektu ŚAEK

2016/10/31

22 listopada 2016 r. o godzinie 11.00 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach rozpocznie się Świętokrzyska Giełda Projektów, przygotowana w ramach konferencji podsumowującej pierwszy rok realizacji projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej.

Więcej o Świętokrzyskiej Giełdzie Projektów: 22 listopada w WDKu odbędzie się Świętokrzyska Giełda Projektów zorganizowana w ramach projektu ŚAEK.

 

Świętokrzyska Giełda Projektów

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego

ul. ks. Piotra Ściegiennego 2

22 listopada 2016 r.

 

Na zgłoszenia czekamy do 10.11.2016 r. pod adresem e-mail: akademia@wdk-kielce.pl  

Karty zgłoszenia:

Karta zgłoszenia projektu

Karta zgłoszenia uczestnika


PROGRAM

ŚWIĘTOKRZYSKA GIEŁDA PROJEKTÓW

– BLOK KONFERENCYJNY

10.30 – 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 – 11.10

Powitanie, otwarcie konferencji – Jarosław Machnicki – Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Jacek Wołowiec – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

11.10 – 11.25

Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej – Karolina Opałko

11.25 – 12.00

Prezentacja pięciu projektów zrealizowanych w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej:

 • Zaduszki kontra Halloween 
 • Szukam, szukania mi trzeba / Reperkusje 
 • Ambasadorzy Krzemionek 
 • Janko Muzykant Modern 
 • Bielińskie Gimnazjum Kultury 

12.00 – 12.10

Stan edukacji kulturowej w województwie świętokrzyskim na podstawie badań diagnostycznych prowadzonych przez dr Bognę Kietlińską – Uniwersytet Warszawski

12.10 – 12.30

Poczęstunek

 

ŚWIĘTOKRZYSKA GIEŁDA PROJEKTÓW – DOBRE PRAKTYKI

12.30 – 16.30 

Prezentacja dobrych praktyk – spotkania z autorami wybranych projektów edukacyjno-kulturowych realizowanych w województwie świętokrzyskim, a także spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: rozmowy o współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji kulturowej, a także o możliwościach finansowego wsparcia oraz o warunkach konkursów i kryteriach oceny. 

 

ŚWIĘTOKRZYSKA GIEŁDA PROJEKTÓW – WARSZTATY

13.00 – 16.30  (14.30 – 15.00 – przerwa obiadowa)

Grupy warsztatowe do 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na zgłoszenia czekamy do 10 listopada 2016 r. 

Wypełnione zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e-mail: akademia@wdk-kielce.pl 

 

WARSZTAT I

Aktywne grupy mieszkańców pod dachem instytucji kultury – Anna Miodyńska

Podczas tego warsztatu opowiem o tym, jak animator / animatorka może pracować z grupami, aby chciały się rozwijać i budowały wizerunek domu kultury jako miejsca otwartego i przyjaznego. Zaproponuję Państwu kilka zasad, dzięki którym organizuje się i wspiera aktywnych mieszkańców w realizacji pomysłów wzbogacających ofertę instytucji. Przyjrzymy się procesowi grupowemu oraz różnym rolom w grupie. Poświęcimy też czas obowiązkom animatora / animatorki wobec członków takiej grupy.

Sugerowany wygodny strój i obuwie. 

Anna Miodyńska

Pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, jest także trenerką Centrum Aktywności Lokalnej, mediatorką i animatorką społeczną. Z wykształcenia – przyrodniczka. W Małopolskim Instytucie Kultury od 2003 r. koordynuje program „Kultura w rozwoju”, którego głównym celem jest poprawa jakości pracy lokalnych instytucji kultury w regionie. Program realizowany jest poprzez szkolenia, warsztaty, debaty, konsultacje i wizyty studyjne. Od 2006 r. prowadzi szkolenia dla pracowników lokalnych instytucji kultury: dla bibliotekarzy w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz dla animatorów kultury w ramach Programu Dom Kultury Plus, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Współpracuje z wieloma społecznościami lokalnymi w Małopolsce przy realizacji projektów integrujących mieszkańców wokół ich dziedzictwa kulturowego.

 

WARSZTAT II

Jak poruszyć górę lodową? Edukacja antydyskryminacyjna w szkole – Olga Stobiecka-Rozmiarek

Wyzwiska, wyśmiewanie, dręczenie, agresja to jedne z elementów szkolnej rzeczywistości, które mogą być przejawem wykluczania ucznia, uczennicy czy grupki uczniów z klasy. Zjawiska te zaprzeczają idei tworzenia bezpiecznego oraz przyjaznego środowiska do uczenia się, zabawy, tworzenia i rozwoju. Jeśli jesteś ciekawa / ciekawy, jaki związek ma góra lodowa z przeciwdziałaniem dyskryminacji – zapraszam do wspólnej pracy. Warsztat przygotowany jest w oparciu o cykl Kolba i przewiduje wykorzystanie elementów dramy. Zastosowane ćwiczenia będą omówione z perspektywy osoby uczestniczącej i prowadzącego. Spotkanie ma być inspiracją do podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji w środowisku szkolnym. Poprzez doświadczenie serii ćwiczeń będziemy szukać odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • Co jest ważne w edukacji antydyskryminacyjnej?
 • Od czego zacząć?
 • Jakich narzędzi używać?

To wszystko po to, by nauczyciele/lki, edukatorzy/rki  i animatorzy/rki świadomie, skutecznie i wspólnie działali na rzecz zmiany postaw i zachowań osób, które dyskryminują w środowisku szkolnym.

Olga Stobiecka-Rozmiarek

Trenerka edukacji międzykulturowej i dramy, od 10 lat pracuje w obszarze integracji społecznej z młodzieżą i pracownikami młodzieżowymi na styku edukacji formalnej i pozaformalnej. Inicjuje i realizuje projekty edukacyjno-kulturowe aktywizujące młodzież z wykorzystaniem dramy, ze szczególnym uwzględnieniem Teatru Forum.  Jest członkinią Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Tworzyła zespół trenerski I edycji projektu Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej w Wielkopolsce.  Jako pasjonatka uczenia się przygotowuje autorskie programy szkoleniowe dla kadry pedagogicznej promujące wykorzystanie dramy. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem CIM Horyzonty stworzyła program Ocean Różnorodności skierowany do nauczycielek i nauczycieli.

 

WARSZTAT III

Od wyobraźni do innowacji – przedstawiciele Fundacji Wspierania i Rozwoju Kreatywności

 • Międzynarodowy program kreatywności Destination Imagination jako doświadczenie międzykulturowe.
 • Środowisko kreatogenne, czyli czego potrzebujemy, żeby myśleć i działać twórczo.
 • Inhibitory kreatywności – gdzie się ukrywają i jak im zapobiegać.
 • Jak stymulować kreatywność uczniów – wybrane techniki pracy twórczej.

Zespół Fundacji Wspierania i Rozwoju Kreatywności – jedyny licencjonowany partner międzynarodowej organizacji Destination Imagination Inc., posiadający wyłączność na prowadzenie w Polsce międzynarodowego programu kreatywności dla dzieci i młodzieży Destination Imagination. Misją Fundacji jest wspieranie, rozwijanie i rozpowszechnianie wszelkich form i metod stymulujących myślenie twórcze oraz kreatywność. 

 

WARSZTAT IV

Szybko i z pomysłem. Metody, które aktywizują i dają do myślenia – Mirosław Urban

Celem szkolenia jest przedstawienie nauczycielom, trenerom oraz innym osobom pracującym z grupami  pomysłów wykorzystania prostych i pomysłowych ćwiczeń i metod.

Uczestnicy poznają metody aktywnej formy uczenia innych, które pozwalają na:

 • pobudzenie intelektualne i emocjonalne (energizery)
 • wprowadzenie pozytywnej atmosfery 
 • nieszablonowe zaciekawienia  
 • wprowadzenie w określony temat (np. przedsiębiorczość, współpraca, komunikacja, motywacja, kreatywność)

Mirosław Urban

Psycholog, trener rozwoju osobistego, coach, mówca… oraz pasjonat żonglowania i iluzji. Autor i współautor czterech książek dotyczących szkoleń i rozwoju osobistego, między innymi: „Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, czyli jak uatrakcyjnić zajęcia”. Książka „Metafory i analogie w szkoleniach” zdobyła nagrodę Książka dla Trenera 2013 r. przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu. Specjalista od niekonwencjonalnych technik szkoleniowych, wykorzystywanych w ramach różnorodnych tematów szkoleń edukacyjnych i rozwojowych (m.in. motywacja, zmiana, kreatywność, komunikacja, wystąpienia publiczne, antystres). Tworzy oryginalne metody rozwoju osobistego. Uczestnikom szkoleń pozwala przezwyciężać własne słabości, odkrywać siłę psychiczną i osiągać cele drogą rozwoju własnych predyspozycji i umiejętności. Twórca autorskiego programu rozwoju osobistego „Juggling Inspiration” polegającego na połączeniu praktycznej wiedzy z zakresu psychologii biznesu i rozwoju osobistego z nauką sztuki żonglowania. Traktuje żonglowanie jako doskonałą metaforę uczenia się na doświadczeniach, zarządzania zmianą, pokonywania wyzwań i osiągania celów poprzez nieustającą koncentrację na sukcesach i porażkach. W swoich zainteresowaniach edukacyjnych koncentruje się na tematach: poszukiwania motywacji i inspiracji, rozwiązań „out of the box”, unikania rutyny w myśleniu i działaniu, uczenia poprzez doświadczanie, nauki na błędach, pracy z porażką, odwagi do podejmowania działań.

Sugerowany wygodny strój i obuwie.

 

Program Świętokrzyskiej Giełdy Projektów - s. 1

Program Świętokrzyskiej Giełdy Projektów - s. 2

Program Świętokrzyskiej Giełdy Projektów - s. 3

Program Świętokrzyskiej Giełdy Projektów - s. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 68
Realizacja nbStudio