Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

WDK rozpoczyna nabór projektów do konkursu regrantingowego organizowanego w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej

2016/06/20

Konkurs regrantingowy organizowany jest w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej, realizowanego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach w ramach programu Bardzo Młoda Kultura finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Więcej informacji o projekcie ŚAEK: Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej zaprasza!

Konkurs regrantingowy skierowany jest do osób zajmujących się edukacją kulturową (nauczycieli, pedagogów, wychowawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych związanych z oświatą i kulturą, pracowników instytucji kultury, artystów, opiekunów świetlic środowiskowych itd.) oraz do osób działających w województwie świętokrzyskim, które uczestniczyły w warsztatach w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej w 2016 roku (uczestniczyły w przynajmniej 6 z 8 dni warsztatowych). 

Projekty uwzględniają partnerstwo między środowiskami oświaty i kultury w województwie świętokrzyskim.  Liczba Partnerów nie jest ograniczona. Partnerzy mogą, lecz nie muszą być uczestnikami warsztatów.

Aby przystąpić do konkursu, Partnerstwa zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (Zał. nr 1 Regulaminu) w terminie do 10 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu regrantingowego znajdziecie Państwo w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

 

Regulamin konkursu regrantingowego organizowanego w ramach projektu ŚAEK

 

Dodatkowe informacje o konkursie i projekcie dostępne są na stronie projektu: http://saek.pl/ na stronie Organizatora – WDK: http://wdk-kielce.pl/ oraz pod numerami telefonów: 41 36 55 101 i 41 36 55 133. 

Adres e-mailowy do kontaktów z Organizatorem: akademia@wdk-kielce.pl 

 

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 142
Realizacja nbStudio