Strona głównaAktualnościArchiwum aktualności

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenie

2016/04/12

Program szkolenia:
 
1. Działalność socjalna - obowiązujące przepisy
Obowiązki socjalne pracodawców w zakresie stosowania przepisów ustawy o ZFŚS
2. Tworzenie funduszu 2016
a) Terminy przekazania środków na wydzielone konto
b)  Metodyka obliczania przeciętnego zatrudnienia
c)  Wysokość odpisu na ZFŚS - odpis obligatoryjny, fakultatywny
3. Osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu
Pracownicy, rodzina pracownika, emeryci, renciści –  zakres uprawnień
4. Regulamin funduszu jako podstawowy dokument tworzenia i wydatkowania środków z funduszu
a) Zasady tworzenia regulaminu
b)  Podstawowe części regulaminu
c) Uzgodnienie regulaminu i jego zmian
d) Dokumenty związane z wydatkowaniem środków z funduszy
e) Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu
5. Przeznaczenie środków Funduszu
a) Pomoc socjalna – rodzaje pomocy finansowanej z Funduszu
b) Kryteria przyznawania poszczególnych świadczeń - uznaniowy charakter świadczeń socjalnych
c) Preliminarz wydatków (plan)
6. Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z funduszu
7. Uprawnienia związków zawodowych w odniesieniu do działalności socjalnej pracodawcy
8. Działalność komisji socjalnych
9. Ochronadanych osobowych a ZFŚS
10. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego
11. Wybór orzecznictwa sądowego
12. Indywidualne konsultacje

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. w godzinach od 10.00 – 16.00 w Sali Portretowej WDK w Kielcach  (z 30-minutową przerwą na obiad).
 
Koszt szkolenia wynosi 350 złotych i obejmuje:
- jednodniowe szkolenie,
- materiały szkoleniowe,
- obiad podczas szkolenia,
- kawę, herbatę w trakcie przerw.
 
Wpłaty za udział w szkoleniu należy przekazać do 10 maja 2016 r. na konto Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach: Bank PKO S. A  I O/ Kielce, ul. Sienkiewicza 18

8 4   1 2 4 0   1 3 7 2   1 1 1 1   0 0 0 0   1 2 4 9   7 0 2 7

 
Kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 maja 2016 r. na adres WDK w Kielcach lub faxem na numer (041) 361-83-81. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.  Bliższych  informacji dotyczących szkolenia udzielają Krystyna Kusak i Augustyna Nowacka, tel: 41 365-51-05, 365-51-50.

 

Karta zgłoszenia
 

Uwagi organizacyjne: 

  • organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia w sytuacji braku zgłoszenia wystarczającej ilości chętnych
  • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników podczas szkolenia
  • osoby rezygnujące z uczestnictwa w szkoleniu po 10 maja 2016 r.  nie otrzymują zwrotu dokonanych opłat.

UWAGA:
Dla osób lub instytucji biorących udział w dwóch szkoleniach w dniach 17 i 18 maja 2016 r. opłata za obydwa szkolenia wynosi 600 złotych.

 

inicjatyw_lokalnych.png

Strona WDK jest stale aktualizowana dzięki otrzymanej dotacji na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

norway grants

eea grands

mkidn_logo

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach realizuje projekt dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Odwiedziny: 298
Realizacja nbStudio